Woningen Blavier pleit voor verbetering steuninitiatieven

Gedelegeerd bestuurder Louis Amory van Blavier: "Er zijn sterkere steunmaatregelen nodig bij aanvang van de bouw in plaats van ze te spreiden in tijd."

Foto: Blavier  

"De strengere energieregelgeving zorgt voor een meerkost tot 20.000 euro", becijferde de woningbouwer.

Foto: Blavier  

We trappen een open deur in als we zeggen dat het verwerven van een eigen woning meer en meer een verre droom wordt. De betaalbaarheid van bouwen, bevindt zich op een dieptepunt. Er zijn verschillende oorzaken zoals schaarse bouwgronden, hogere intrestvoeten, gebrekkige en onvoldoende bekende steunmaatregelen plus een alsmaar strengere energieregelgeving. Dat zijn de voornaamste conclusies van een onderzoek van woningbouwer Blavier, die gemiddeld twee woningen per dag oplevert in België, bij 566 kandidaat-bouwers.

“Volgens onze berekeningen zorgt de alsmaar strengere energieregelgeving voor een meerkost van 10.000 tot 20.000 euro”, zegt Louis Amory, gedelegeerd bestuurder van Blavier. “Deze stijging creëert besparingen op de energiefactuur op de lange termijn, maar weegt niet op tegen de impact van de onmiddellijke investering.”

Premies niet gekend

Een andere conclusie uit de bevraging is dat de bouwer maar weinig afweet van de fiscale en andere financiële voordelen zoals premies. Amper één kandidaat-bouwer op drie weet dat bouwen je een fiscaal voordeel kan opleveren. Het merendeel hiervan heeft er wel nauwelijks een idee van wat dit inhoudt. De gemeentepremies en regionale voordelen zitten op eenzelfde niveau. Maar met de premies van de netbeheerder is het veel slechter gesteld. Nauwelijks één op tien weet dat ze bestaan.

Coherente regelgeving

“De overheid moet ernaar streven om bouwen terug betaalbaar te maken voor elke Belg. Er zijn sterkere steunmaatregelen nodig bij aanvang van de werken in plaats van ze te spreiden over de tijd. Het beleid moet zich meer toespitsen op het moment van bouwen. Wie een passiefhuis bouwt, krijgt een jaarlijkse premie van 1.400 euro en dit tien jaar lang. Waarom geven ze de volledige 14.000 euro niet vanaf het begin van het bouwproces? Dan kan men meteen investeren. Een ander probleem is dat de premies soms te ingewikkeld zijn. Je weet niet of je de premie gaat krijgen of niet. Tot slot is er nood aan een coherente regelgeving. Waarom veranderen de spelregels telkens zo snel?”, besluit Louis Amory, die er aan toevoegt dat er nauwelijks premies voor nieuwbouw bestaan.

Splendid woningbouw

Splendid woningbouw
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Verelst Woningbouw en Renovatie

Verelst Woningbouw en Renovatie
  • Renovatie
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!

Splendid woningbouw

Kies voor een groot bouwproject: veel troeven, geen stress!

Nul-Energiewoning

Arkana

Nul-Energiewoning

Voor, tijdens en na de bouw van uw woning, blijven uw wensen het centrale punt.

Blavier

Voor, tijdens en na de bouw van uw woning, blijven uw wensen het centrale punt.

Verbouwingen / aanbouw: van kleine renovatie tot uitbreiding van uw woning

Hustings Bouwgroep

Verbouwingen / aanbouw: van kleine renovatie tot uitbreiding van uw woning

Onze service is maatwerk en advies bij uw nieuwbouwproject

Danneels

Onze service is maatwerk en advies bij uw nieuwbouwproject

De bijkomende kosten voor het bouwen van een woning

Ecohuis

De bijkomende kosten voor het bouwen van een woning