Bewoon jij erfgoed zonder dat je het zelf weet? (KAART)

Sinds 1 juni is in Limburg een grootschalig openbaar onderzoek aan de gang. Het doel: inventariseren welke gebouwen waardevol erfgoed zijn. En waar je dus niet zomaar aan mag raken. Daarna wordt alles op een kaart gezet. Ieder jaar komt een nieuwe provincie aan de beurt.

In totaal zijn al bijna 6.000 Limburgse gebouwen opgenomen op de lijst. Opvallend: mogelijk weten heel wat eigenaars niet dat ze erfgoed bewonen.

Foto: Peter Paul Piot - Architectenlab bvba  

Nieuwe kaart

Na het verhaal van de boskaart is het nu tijd voor de erfgoedkaart. Het is de eerste keer dat de burger inspraak krijgt in de inventaris, lezen we in Het Belang van Limburg. Tijdens het onderzoek kan je bijvoorbeeld bezwaar indienen over bepaalde vaststellingen. Denk maar aan fouten op het plan, fouten in de omschrijving van het erfgoed ...

In totaal zijn al bijna 6.000 Limburgse gebouwen opgenomen op de lijst. Opvallend: mogelijk weten heel wat eigenaars niet dat ze erfgoed bewonen. Sinds de eerste vaststelling van de waardevolle gebouwen in 2009 kregen ze hier nooit een seintje over. Koop je vandaag waardevol erfgoed, dan staat dit wel nadrukkelijk vermeld op de notarisakte.

Bewoon jij erfgoed?

Wat gebeurt er als je woning op de erfgoedlijst staat? Eerst en vooral hangen er een aantal regels aan vast, maar dit gaat niet zover als bij een beschermd gebouw. Als je zonnepanelen wil plaatsen, moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. De gemeente, van haar kant, moet bijvoorbeeld bij een sloop altijd voldoende motiveren of ze de erfgoedwaarden in acht heeft genomen.  

Andere gevolgen:

  • Een zonevreemd gebouw met erfgoedwaarde kan gewoon blijven staan en krijgt gemakkelijker een nieuwe functie.
  • Energetisch renoveren? Niet altijd even gemakkelijk met historisch waardevolle elementen aan en in je woning. In zo’n geval zijn de regels wat minder streng dan normaal.
  • Wist je dat er erfgoedleningen bestaan? Als je zo’n gebouw wenst te renoveren, dan kan je lenen aan een lagere rentevoet.

Staat er erfgoed in jouw buurt? Check het via de nieuwe kaart van Agentschap Onroerend Erfgoed.

Danneels

Danneels
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Blavier

Blavier
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Adviesloket voor korte vragen over duurzaam bouwen en renoveren

Acasus - onafhankelijk bouwadvies

Adviesloket voor korte vragen over duurzaam bouwen en renoveren