Nieuwe techniekeisen bij verbouwingen

Voor renovaties met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2015, gelden nieuwe eisen voor de installaties. Die eisen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen technieken bij renovaties én functiewijzigingen in bestaande gebouwen. Ze gelden niét als er niets aan de installaties gebeurt.

Foto: Luminus  
Foto: Junkers  
Foto: Ventilair Group  

1. Verwarming

Ketels (gasvormige en vloeibare brandstof)

De installatie heeft een minimaal rendement. Dat installatierendement wordt bepaald op basis van het ketelrendement en een aantal eigenschappen van de installatie zoals de gebruikte brandstof, de ontwerpretourtemperatuur, de isolatie van de leidingen, de regeling van de ketel en installatie …

Elektrische warmtepompen

De installatie moet een bepaalde minimale seizoensprestatiefactor of SPF halen. Die hangt af van onder meer het soort warmtepomp. De bepaling van de SPF gebeurt volgens de bestaande methodiek van de E-peilberekening voor nieuwbouw. Kanttekening: de seizoensprestatiefactor is erg projectgebonden. Je kan ze voor een bepaalde warmtepomp onmogelijk exact op voorhand berekenen.

Direct elektrische verwarming

De installatie heeft een maximaal elektrisch vermogen. Het totale afgiftevermogen bedraagt maximaal 15 W/m² bruikbare oppervlakte van het te renoveren gebouw of nieuwe gebouwdeel.

2. Sanitair warm water

Elektrische boilers en doorstromers

De warmwaterproductietoestellen hebben een maximaal elektrisch vermogen. Dat maximaal vermogen wordt bepaald in functie van de gebouwoppervlakte.

Circulatieleidingen

Circulatieleidingen moet je verplicht isoleren. Dit overzichtelijke stappenplan let uit hoe je dat doet.

3. Ventilatiesystemen

Centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer

Een nieuw geplaatst of vervangen ventilatiesysteem D moet uitgerust zijn met een warmteterugwinapparaat. De installatie heeft een minimaal warmteterugwinrendement. Het rendement wordt berekend in functie van het testrendement van de warmteterugwinning en een aantal karakteristieken van de installatie zoals de luchtdichtheid en isolatie van de kanalen, regelingen...

Wie doet wat?

Deze eisen worden toegevoegd aan de bestaande EPB-eisen. Ook de bestaande procedures, taken en verantwoordelijkheden van de EPB-regelgeving zijn van toepassing.

  • De aangifteplichtige - doorgaans jij als bouwheer - is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen.
  • De architect staat jou bij tijdens het bouwproces. Hij/zij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen.
  • De verslaggever dient een startverklaring en EPB-aangifte in waarin de prestaties gerapporteerd zijn. 

Meer weten over de precieze taakverdeling? Wat jouw taken als bouwheer zijn? Of wil je de uitgebreide versie van de installatie-eisen inkijken?

Arkana

Arkana
  • Nieuwbouw
  • Modern/Hedendaags
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Sibomat NV

Sibomat NV
  • Nieuwbouw
  • Rustiek/Klassiek
  • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Producten

Verbouwingen / aanbouw: van kleine renovatie tot uitbreiding van uw woning

Hustings Bouwgroep

Verbouwingen / aanbouw: van kleine renovatie tot uitbreiding van uw woning

Houten gevelbekledingsconcept Woodface®

Outdoor Wood Concepts®

Houten gevelbekledingsconcept Woodface®

Een Extra verdieping in houtskeletbouw

Ralus Houtskeletbouw

Een Extra verdieping in houtskeletbouw

Je gevel gewoon renoveren? Beter BENOveren!

MijnBENOvatie.be

Je gevel gewoon renoveren? Beter BENOveren!

Bouwen of renoveren? Vraag je gratis bouw- en renovatieboek aan

Verstandig Bouwen

Bouwen of renoveren? Vraag je gratis bouw- en renovatieboek aan