livios logo
Ruwbouw Muren Vocht

Checklist vocht: heb je aan alles gedacht?

Voor je vochtproblemen in je woning gaat aanpakken, neem je best deze handige checklist door. 

 • Heb je een grondige analyse gemaakt van de mogelijke oorzaken vooraleer je de vochtproblemen daadwerkelijk gaat aanpakken?
 • Heb je hiervoor een beroep gedaan op een gespecialiseerde firma en heb je de architect gecontacteerd?
 • Heb je gekeken of waterschade en vochtproblemen gedekt zijn door je brandverzekering?
 • Hou je alle facturen goed bij zodat je alle kosten kan aangeven aan je verzekeringsfirma?
 • Wordt de woning voldoende geventileerd?
 • Heb je er tijdens de bouw op gelet om koudebruggen zo veel mogelijk uit te sluiten?
 • Werd de waterkerende laag bij de aanzet van het metselwerk op de correcte manier geplaatst?
 • Werden er enkele verticale voegen open gelaten in de eerste rijen bakstenen voor de evacuatie van het water in de spouw?
 • Heb je lang genoeg gewacht alvorens de verdere inrichting van je woning (muren, vloeren, ...) ter hand te nemen. Eventueel kan je ook gebruik maken van een bouwdroger.
 • Reinig je regelmatig je dakgoot?
 • Zijn de verbindingen tussen de afvoerpijpen waterdicht?
 • Werden de afvoerbuizen niet te dicht bij de muur geplaatst?
 • Heb je je gevel behandeld met waterwerende producten?
 • Heb je voor een degelijke voorbereiding van de ondergrond gezorgd voor je je gevel met zo’n producten wil insmeren?
 • Heb je beschadigingen aan de muur eerst weggewerkt?
 • Is de muur volkomen droog als je deze producten gaat aanbrengen?
 • Ben je er zeker van dat je het juiste product gebruikt? Beschikt het product over een BUtgb-goedkeuring?
 • Heb je ramen, deuren, planten, ... degelijk afgedekt? De vochtwerende producten kunnen vlekken veroorzaken.

Foto noaqua
  


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/checklist/list-23264/checklist-vocht/