Modelcontracten - Bouwgrond

Stedenbouwkundig attest Nr. 1

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Het wordt verleend binnen een termijn van 40 dagen vanaf de aanvraag. Met volgend document vraag je zo'n attest aan.

Compromis/Onderhandse verkoop grond

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen, wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Stedenbouwkundig attest Nr. 2

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Ook geeft dit attest een oordeel over de eventuele toelaatbaarheid van de werken. Met dit document vraag je zo'n attest aan.

Compensatievoorstel bij ontbossing bij verkaveling

In het kader van de bosbescherming moet de houder van een verkavelingsvergunning compensatie geven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.

Verkavelingsvergunning

Formulier voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning of de aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning.

Onderhandse verkoop grond Brussels gewest

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Aanvraagformulier bodemattest OVAM

Wanneer je een stuk grond of een woning verkoopt, moet je een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zo weet je koper meteen of hij al dan niet een verontreinigde grond koopt.

Met het formulier in bijlage vraag je als verkoper zo'n bodemattest aan bij OVAM.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.