Modelcontracten - Bouwregelgeving

Verklaring bij aanvraag zonevreemde functiewijzigingen

Heb je een zonevreemd onroerend goed en wil je de hoofdfunctie ervan wijzigen? Dan moet je bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning een verklaring toevoegen over de functiewijziging van dit zonevreemd onroerend  goed. Deze verklaring vind je in bijlage.

Aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige vergunning

Voor een aantal werken moet je bij de aanvraag voor je stedenbouwkundige vergunning slechts een eenvoudige dossiersamenstelling indienen. Met deze aanstiplijst weet je meteen welke documenten je aanvraagdossier allemaal moet bevatten.

Stedenbouwkundig attest Nr. 1

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Het wordt verleend binnen een termijn van 40 dagen vanaf de aanvraag. Met volgend document vraag je zo'n attest aan.

Compensatievoorstel bij ontbossing bij verkaveling

In het kader van de bosbescherming moet de houder van een verkavelingsvergunning compensatie geven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.

Stedenbouwkundig attest Nr. 2

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Ook geeft dit attest een oordeel over de eventuele toelaatbaarheid van de werken. Met dit document vraag je zo'n attest aan.

Verkavelingsvergunning

Formulier voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning of de aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning.

Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning: uitgebreide dossiersamenstelling

Met dit formulier vraag je een stedenbouwkundige vergunning aan voor werken waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.

Opgelet! Het mag niet gaan om werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, technische werken of terreinaanlegwerken. Meer info over deze categorieën vind je in het "Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning."

Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning: eenvoudige dossiersamenstelling

Met dit formulier vraagt u in Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning aan voor werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat. Om welke werken het gaat, vind je terug in volgend modelcontract.

Aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige vergunning

Voor een aantal werken moet je bij de aanvraag voor je stedenbouwkundige vergunning een uitgebreide dossiersamenstelling indienen. Met deze aanstiplijst weet je meteen welke documenten je aanvraagdossier allemaal moet bevatten.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.