Modelcontracten

Overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan

Op de overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan is de wet Breyne of de woningbouwwet van toepassing. In deze wet zijn strikte bepalingen opgenomen ter bescherming van de koper, die voorafgaandelijk aan de voltooiing van de woning betalingen moet doen en aldus garanties moet krijgen dat de woning effectief zal worden afgewerkt.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.