Modelcontracten - Verbouwbudget en verzekeringen

Attest voor verlaagd btw-tarief

Als je door een geregistreerd aannemer renovatiewerken laat uitvoeren, krijg je in veel gevallen een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van de gebruikelijke 21 %. Hiervoor moet je een schriftelijke verklaring overhandigen aan je aannemer.

Verklaring hulp vrienden en familie bij bouwwerken

Tijdens bouwwerken op je woning, kan je vaak een helpende hand gebruiken van je ouders, familie of vrienden. Laat hen wel best op voorhand een afklaring afleggen waarin staat dat deze hulp vrijwillig en kosteloos gebeurt. Zo vermijd je problemen met de BTW-controledienst. De verklaring in bijlage helpt je op weg.

Bezwaarschrift tegen toegekend kadastraal inkomen

De administratie van het Kadaster berekent het kadastraal inkomen (KI) op je woning of bedrijfspand. Je hoeft deze toekenning van het KI echter niet te aanvaarden. Binnen de twee maanden na toekenning van het KI mag je hiertegen een aangetekend bezwaar indienen. Volgend document geeft een idee hoe zo'n bezwaar eruit kan zien.

Leningsovereenkomst

Of je nu een som geld leent of ontleent aan iemand, duidelijke afspraken op papier zetten is een absolute must! Alleen zo voorkom je eventuele problemen achteraf. Dit modeldocument kan je hierbij helpen.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.