Modelcontracten - Huurbudget en verzekeringen

Verzoek tot terugvordering door verkeerde indexering

Indien je als huurder te veel hebt betaald door de indexering verkeerd te berekenen, moet je dit teveel tijdig terugvorderen. Daarvoor kan je je op dit verzoek baseren.

Verzoek tot betaling achterstallige indexering

Het is mogelijk dat een huurder pas na een tijdje de indexering toepast en je dus nog huurgeld schuldig is. Als verhuurder kan je de huurder aanmanen om deze achterstallige huur te betalen. Hou er rekening mee dat na 1 jaar alle achterstallige indexeringen verjaren.

Verkoopbelofte aan huurder

In de huurovereenkomst kan je een beding opnemen waarbij de verhuurder er zich toe verbindt om het gehuurde goed te verkopen aan de huurder wanneer die dit wil kopen. Dit kan je ook gebruiken in een renovatiehuurovereenkomst.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.