Modelcontracten - Koopregelgeving

Onderhandse verkoop grond Brussels gewest

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Exclusieve opdracht bemiddeling bij verkoop van handelsfonds

Met dit document geef je één enkele makelaar de opdracht om een handelsfonds te verkopen. Je schakelt dus geen andere makelaar in voor de verkoop van dit goed. Indien jij of iemand anders tijdens de duur van de overeenkomst het onroerend goed verkoopt, ben je de vermelde vergoeding toch verschuldigd.

Compromis/Onderhandse verkoop van een appartement

Bij de aankoop van een appartement is het van belang kennis te hebben van de basisakte waarin de afspraken met betrekking tot de medeëigendom zijn geregeld.

Overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan

Op de overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan is de wet Breyne of de woningbouwwet van toepassing. In deze wet zijn strikte bepalingen opgenomen ter bescherming van de koper, die voorafgaandelijk aan de voltooiing van de woning betalingen moet doen en aldus garanties moet krijgen dat de woning effectief zal worden afgewerkt.

Verkoopbelofte aan huurder

In de huurovereenkomst kan je een beding opnemen waarbij de verhuurder er zich toe verbindt om het gehuurde goed te verkopen aan de huurder wanneer die dit wil kopen. Dit kan je ook gebruiken in een renovatiehuurovereenkomst.

Compromis/Onderhandse verkoop woning met BTW

In bepaalde gevallen kan de verkoop van een woning plaatsvinden met toepassing van de BTW in plaats van het registratierecht. Het modeldocument in bijlage kan je hierbij helpen.

Overeenkomst gemene muur

Gemene muren vormen dikwijls aanleiding tot discussies tussen buren. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, kan je maar beter alle aanleiding tot discussie wegnemen. Dat kan met dit modeldocument.

Compromis/Onderhandse verkoop grond

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen, wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Exclusieve opdracht bemiddeling verkoop onroerend goed

Met dit document geef je één enkele makelaar de exclusieve opdracht om een onroerend goed te verkopen. Je schakelt dus geen andere makelaar in voor de verkoop van dit goed. Indien jij of iemand anders tijdens de duur van de overeenkomst het onroerend goed verkoopt, ben je de vermelde vergoeding toch verschuldigd.

Co-exclusieve opdracht bemiddeling bij verkoop van handelsfonds

Wanneer je een handelsfonds verkoopt, kan je beroep doen op meerdere vastgoedmakelaars. Je moet hen uiteraard wel vergoeden. Dit document biedt je een basisovereenkomst voor zo'n bemiddeling door meerdere makelaars.

Compromis/Onderhandse verkoop woning in Vlaanderen

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een woning te kopen wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.