Modelcontracten

Aannemingscontract

Dit aannemingscontract geeft een duidelijk beeld van de bepalingen die zeker in een contract tussen jou en je aannemer aanwezig moeten zijn.

Aangetekende aanmaning uitvoering herstellingswerken

Een aannemer wordt verondersteld zijn opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren. Wanneer hij dit niet doet, stuur je hem best zo snel mogelijk een schriftelijke aangetekende aanmaning om de gebreken te herstellen. 

Aangetekend schrijven over termijnoverschrijding aannemer

Om aanspraak te maken op een eventuele schadevergoeding wegens het overschrijden van de termijn stel je de aannemer best schriftelijk in gebreke met behulp van een aangetekende zending. Een ingebrekestelling kan er als volgt uitzien.

Overeenkomst veiligheidscoördinator

Wanneer moet je een veiligheidcoördinator aanstellen? Wat zijn de taken van zo'n coördinator en hoe leg je de samenwerking vast? Het document in bijlage beantwoordt al deze vragen én bevat ook een modelovereenkomst.

Architectenovereenkomst

Welke taken vertrouw je toe aan de architect? Hoe wordt het ereloon van de architect berekend en welke extra kosten mag hij aanrekenen? Dit zet je best voor de aanvang van de ontwerpopdracht duidelijk op papier. Daar kan dit modeldocument toe bijdragen. De architectenwet maakt het opstellen van een geschreven architectencontract verplicht.

Attest voor verlaagd btw-tarief

Als je door een geregistreerd aannemer renovatiewerken laat uitvoeren, krijg je in veel gevallen een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van de gebruikelijke 21 %. Hiervoor moet je een schriftelijke verklaring overhandigen aan je aannemer.

Onderaannemingsovereenkomst

Dit contract is bedoeld voor aannemers die bepaalde taken wensen uit te besteden aan onderaannemers.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.