Modelcontracten - Bouwpartners

Aannemingscontract

Dit aannemingscontract geeft een duidelijk beeld van de bepalingen die zeker in een contract tussen jou en je aannemer aanwezig moeten zijn.

Aangetekend schrijven over termijnoverschrijding aannemer

Om aanspraak te maken op een eventuele schadevergoeding wegens het overschrijden van de termijn stel je de aannemer best schriftelijk in gebreke met behulp van een aangetekende zending. Een ingebrekestelling kan er als volgt uitzien.

Co-exclusieve opdracht bemiddeling bij verkoop van handelsfonds

Wanneer je een handelsfonds verkoopt, kan je beroep doen op meerdere vastgoedmakelaars. Je moet hen uiteraard wel vergoeden. Dit document biedt je een basisovereenkomst voor zo'n bemiddeling door meerdere makelaars.

Aangetekende aanmaning uitvoering herstellingswerken

Een aannemer wordt verondersteld zijn opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren. Wanneer hij dit niet doet, stuur je hem best zo snel mogelijk een schriftelijke aangetekende aanmaning om de gebreken te herstellen. 

Onderaannemingsovereenkomst

Dit contract is bedoeld voor aannemers die bepaalde taken wensen uit te besteden aan onderaannemers.

Architectenovereenkomst

Welke taken vertrouw je toe aan de architect? Hoe wordt het ereloon van de architect berekend en welke extra kosten mag hij aanrekenen? Dit zet je best voor de aanvang van de ontwerpopdracht duidelijk op papier. Daar kan dit modeldocument toe bijdragen. De architectenwet maakt het opstellen van een geschreven architectencontract verplicht.

Overeenkomst veiligheidscoördinator

Wanneer moet je een veiligheidcoördinator aanstellen? Wat zijn de taken van zo'n coördinator en hoe leg je de samenwerking vast? Het document in bijlage beantwoordt al deze vragen én bevat ook een modelovereenkomst.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.