Modelcontracten gericht aan de overheid

Stedenbouwkundig attest Nr. 1

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Het wordt verleend binnen een termijn van 40 dagen vanaf de aanvraag. Met volgend document vraag je zo'n attest aan.

Compensatievoorstel bij ontbossing bij verkaveling

In het kader van de bosbescherming moet de houder van een verkavelingsvergunning compensatie geven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.

Verkavelingsvergunning

Formulier voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning of de aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning.

Verklaring hulp vrienden en familie bij bouwwerken

Tijdens bouwwerken op je woning, kan je vaak een helpende hand gebruiken van je ouders, familie of vrienden. Laat hen wel best op voorhand een afklaring afleggen waarin staat dat deze hulp vrijwillig en kosteloos gebeurt. Zo vermijd je problemen met de BTW-controledienst. De verklaring in bijlage helpt je op weg.

Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning: uitgebreide dossiersamenstelling

Met dit formulier vraag je een stedenbouwkundige vergunning aan voor werken waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.

Opgelet! Het mag niet gaan om werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, technische werken of terreinaanlegwerken. Meer info over deze categorieën vind je in het "Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning."

Aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige vergunning

Voor een aantal werken moet je bij de aanvraag voor je stedenbouwkundige vergunning een uitgebreide dossiersamenstelling indienen. Met deze aanstiplijst weet je meteen welke documenten je aanvraagdossier allemaal moet bevatten.

Aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige vergunning

Voor een aantal werken moet je bij de aanvraag voor je stedenbouwkundige vergunning slechts een eenvoudige dossiersamenstelling indienen. Met deze aanstiplijst weet je meteen welke documenten je aanvraagdossier allemaal moet bevatten.

Verklaring bij aanvraag zonevreemde functiewijzigingen

Heb je een zonevreemd onroerend goed en wil je de hoofdfunctie ervan wijzigen? Dan moet je bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning een verklaring toevoegen over de functiewijziging van dit zonevreemd onroerend  goed. Deze verklaring vind je in bijlage.

Aanvraagformulier bodemattest OVAM

Wanneer je een stuk grond of een woning verkoopt, moet je een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zo weet je koper meteen of hij al dan niet een verontreinigde grond koopt.

Met het formulier in bijlage vraag je als verkoper zo'n bodemattest aan bij OVAM.

Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning: eenvoudige dossiersamenstelling

Met dit formulier vraagt u in Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning aan voor werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat. Om welke werken het gaat, vind je terug in volgend modelcontract.

Bezwaarschrift tegen toegekend kadastraal inkomen

De administratie van het Kadaster berekent het kadastraal inkomen (KI) op je woning of bedrijfspand. Je hoeft deze toekenning van het KI echter niet te aanvaarden. Binnen de twee maanden na toekenning van het KI mag je hiertegen een aangetekend bezwaar indienen. Volgend document geeft een idee hoe zo'n bezwaar eruit kan zien.

Stedenbouwkundig attest Nr. 2

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Ook geeft dit attest een oordeel over de eventuele toelaatbaarheid van de werken. Met dit document vraag je zo'n attest aan.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.