Modelcontracten gericht aan de schatter

Overeenkomst schatting onroerend goed

Advies inwinnen kan nooit kwaad. Zeker niet over de waarde van een onroerend goed. Je kan een expert tegen betaling vragen om een schatting te maken. Daarvoor leg je best de afspraken schriftelijk vast.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.