Modelcontracten gericht aan de aannemer

Aannemingscontract

Dit aannemingscontract geeft een duidelijk beeld van de bepalingen die zeker in een contract tussen jou en je aannemer aanwezig moeten zijn.

Onderaannemingsovereenkomst

Dit contract is bedoeld voor aannemers die bepaalde taken wensen uit te besteden aan onderaannemers.

Aangetekend schrijven over termijnoverschrijding aannemer

Om aanspraak te maken op een eventuele schadevergoeding wegens het overschrijden van de termijn stel je de aannemer best schriftelijk in gebreke met behulp van een aangetekende zending. Een ingebrekestelling kan er als volgt uitzien.

Aangetekende aanmaning uitvoering herstellingswerken

Een aannemer wordt verondersteld zijn opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren. Wanneer hij dit niet doet, stuur je hem best zo snel mogelijk een schriftelijke aangetekende aanmaning om de gebreken te herstellen. 

Attest voor verlaagd btw-tarief

Als je door een geregistreerd aannemer renovatiewerken laat uitvoeren, krijg je in veel gevallen een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van de gebruikelijke 21 %. Hiervoor moet je een schriftelijke verklaring overhandigen aan je aannemer.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.