Modelcontracten gericht aan de makelaar

Co-exclusieve opdracht bemiddeling bij verkoop van handelsfonds

Wanneer je een handelsfonds verkoopt, kan je beroep doen op meerdere vastgoedmakelaars. Je moet hen uiteraard wel vergoeden. Dit document biedt je een basisovereenkomst voor zo'n bemiddeling door meerdere makelaars.

Makelaarsopdracht bemiddeling verkoop onroerend goed

Met dit document geef je een makelaar de opdracht om een onroerend goed aan de man te brengen. In het document staat de minimumverkoopprijs en de duur van de makelaarsopdracht. Dankzij dit typedocument kan je in alle veiligheid een contract afsluiten met je makelaar.

Exclusieve opdracht bemiddeling bij verkoop van handelsfonds

Met dit document geef je één enkele makelaar de opdracht om een handelsfonds te verkopen. Je schakelt dus geen andere makelaar in voor de verkoop van dit goed. Indien jij of iemand anders tijdens de duur van de overeenkomst het onroerend goed verkoopt, ben je de vermelde vergoeding toch verschuldigd.

Exclusieve opdracht bemiddeling verkoop onroerend goed

Met dit document geef je één enkele makelaar de exclusieve opdracht om een onroerend goed te verkopen. Je schakelt dus geen andere makelaar in voor de verkoop van dit goed. Indien jij of iemand anders tijdens de duur van de overeenkomst het onroerend goed verkoopt, ben je de vermelde vergoeding toch verschuldigd.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.