Modelcontracten gericht aan de verkoper

Overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan

Op de overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan is de wet Breyne of de woningbouwwet van toepassing. In deze wet zijn strikte bepalingen opgenomen ter bescherming van de koper, die voorafgaandelijk aan de voltooiing van de woning betalingen moet doen en aldus garanties moet krijgen dat de woning effectief zal worden afgewerkt.

Overeenkomst gemene muur

Gemene muren vormen dikwijls aanleiding tot discussies tussen buren. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, kan je maar beter alle aanleiding tot discussie wegnemen. Dat kan met dit modeldocument.

Compromis/Onderhandse verkoop van een appartement

Bij de aankoop van een appartement is het van belang kennis te hebben van de basisakte waarin de afspraken met betrekking tot de medeëigendom zijn geregeld.

Compromis/Onderhandse verkoop grond

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen, wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Compromis/Onderhandse verkoop woning in Vlaanderen

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een woning te kopen wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Compromis/Onderhandse verkoop woning met BTW

In bepaalde gevallen kan de verkoop van een woning plaatsvinden met toepassing van de BTW in plaats van het registratierecht. Het modeldocument in bijlage kan je hierbij helpen.

Onderhandse verkoop grond Brussels gewest

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Overeenkomst perceelsgrensoverschrijding - na-isolatie

Cruciaal bij de plaatsing van na-isolatie zijn de perceelafmetingen. En belangrijker nog, de eventuele overschrijding daarvan. Hoe je dat wettelijk regelt, lees je in dit typedocument.

Leningsovereenkomst

Of je nu een som geld leent of ontleent aan iemand, duidelijke afspraken op papier zetten is een absolute must! Alleen zo voorkom je eventuele problemen achteraf. Dit modeldocument kan je hierbij helpen.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.