• Schenker
  • Begiftigden
  • Resultaat

Door tijdig een woning weg te schenken, bespaart de schenker de begiftigde(n) duizenden euro’s aan successierechten. Livios ontwikkelde samen met de Vlaamse Confederatie Bouw een schenkingsrechtencalculator waarmee je berekent hoe groot de winst precies is.

Schenker