Zoutuitslag

Vraag

Meer dan 3 jaar na beëindiging van onze ruwbouw, is er nog steeds heel wat zoutuitslag op onze gevels (van bezande rode baksteen) aanwezig. Ik heb dit reeds regelmatig afgeborsteld, soms afgespoten en met zoutuitslagverwijderaar van HG en recent met zoutzuur (1/10de in water gemengd) behandeld. Maar met beperkt resultaat. Gezien we binnenkort onze woning willen schilderen, had ik graag geweten wat ik nog bijkomend kan ondernemen om de zoutuitslag zoveel mogelijk te verwijderen. Kan dit trouwens problemen meebrengen om deze gevels te schilderen? En is zoutzuur schadelijk om op bezande rode baksteen te gebruiken (gevaar van aantasting van de steen)?

Antwoord

Het uitbloeien van gevelmetselwerk is een moeilijk te beheersen probleem. De uitbloeiingen die je normaal aantreft, zijn doorgaans het resultaat van een reactie tussen bepaalde elementen uit de steen (enkele tienden procent calciumsulfaat) en bepaalde elementen uit de mortel (sulfaten en alkaliën) en dit enkel in aanwezigheid van een overmaat aan water.

De opkomende uitbloeiingen bestaan hoofdzakelijk uit zeer oplosbaar kalium en/of natriumsulfaat en bijkomstig uit minder oplosbaar calciumsulfaat.

Deze zouten hebben geen nadelige invloed op de intrinsieke kwaliteit van de stenen en van het gevelmetselwerk en zullen, als ze aan de regen blootgesteld staan, in de loop der tijd normaal verdwijnen.

Als je zelf de uitbloeiingen wil verwijderen, ga je als volgt te werk: wat door de regen bereikbaar is, wordt afgeregend; delen die niet voor regen bereikbaar zijn, moeten afgespoten worden. Dit kan gebeuren onder hoge druk (± 80 bar) met een V-straal. Wij raden altijd aan om eerst een proef uit te voeren op enkele stenen, om te kijken of het zand niet van de steen gespoten wordt. Je kan ook gebruikmaken van een lans (onder stadsdruk). Je begint langs onder en werkt zo naar boven toe.

In sommige gevallen kan het nodig zijn de behandeling nog eens over te doen, aangezien de bevochtiging altijd een deel van het zout naar binnen draineert en dat dit deel dan soms terug tot uitbloeiing komt.

Volgende zaken moet je respecteren om uitbloeiingen zo veel mogelijk te voorkomen:

 - Gebruik altijd uitbloeiingsvrije stenen

 - Gebruik altijd uitbloeiingsvrije mortels (leg- en voegmortels)

 - Voeg geen additieven toe aan de mortel

 - Bescherm altijd het verse metselwerk tegen de weersomstandigheden

 - Metsel niet bij slagregen of vorst

 - Laat het metselwerk uitdrogen voordat er opgevoegd wordt

 - Gebruik altijd zuiver aanmaakwater

Omdat de mortels niet uitbloeiingsvrij zijn, bestaat er momenteel geen 100% zekerheid om uitbloeiingen te voorkomen.

Je kan met een stalen borstel de vlekken verwijderen en eventueel – maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn – kan je ook een zuuroplossing gebruiken. Op Livios vind je trouwens nog heel veel informatie terug over dit probleem en over mogelijke remedies. Als je in de nieuwe zoekfunctie 'uitbloeiing' intikt vind je heel wat artikels en vragen waarin dit probleem onder de loep genomen werd.

Beantwoord door: Livios

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer