livios logo

Schadevergoeding voor slecht afgewerkt pleisterwerk

Vraag

Bij mijn verbouwing heb ik eerst al het oude pleisterwerk verwijderd. Een professionele bezetter is langs geweest en heeft alle muren en plafonds terug gepleisterd. Bij de oplevering van de werken werd ook de factuur volledig vereffend. Nu mijn vloerder aan het tegelwerk moet beginnen, weigert deze de werken aan te vatten omdat mijn muren slecht bezet zijn. Het pleisterwerk staat niet loodrecht, en de oppervlakten zijn allesbehalve glad. Bijgevolg is het onmogelijk om de nogal grote tegels correct op de muur te plaatsen. Wat kan ik nog doen? Kan ik aansprakelijkheid inroepen en de bezetter terug laten komen om alles te herstellen wat fout is uitgevoerd? Kan ik een schadevergoeding eisen? Ideeën en raadgevingen zijn van harte welkom.

Antwoord

We legden je vraag voor aan advocaat Mark Huygen uit ons vragenpanel. Hij stelt dat de aannemer en de architect na de oplevering van de aannemingswerken van hun aansprakelijkheid worden ontlast, behalve voor de 10-jarige aansprakelijkheid met betrekking tot de gebouwen en de werken die ze hebben uitgevoerd. Na deze eindoplevering kan de bouwheer dus enkel nog een vordering instellen op voet van art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, die de 10-jarige aansprakelijkheid beschrijven.

De eindoplevering ontheft evenwel de aannemer of de architect niet van hun aansprakelijkheid voor verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw niet aantasten. In dit geval dus de pleisterwerken. Het discussiepunt in jullie geval zal dus zijn of het hier om een zichtbaar of verborgen gebrek gaat. Dit is een feitenappreciatie. Een gebrek kan voor de bouwheer verborgen zijn, maar was dit daarom niet voor de aannemer en de architect tijdens de bouwwerken. Als leek bekijk je de werken nu eenmaal met andere ogen dan een vakman.

Bij de oplevering zal je als leek bovendien ook niet met een waterpas het pleisterwerk inspecteren. Je mag immers veronderstellen dat een vakman de werken volgende de regels van de kunst heeft uitgevoerd.

Aangezien pas bij het leggen van de vloeren wordt vastgesteld dat het pleisterwerk alles behalve haaks is uitgevoerd, kan op dat ogenblik perfect worden verdedigd dat het om een verborgen gebrek gaat.

Je zet dus best zo snel mogelijk een rechtsvordering in. Toch wordt er in bouwzaken vanuit gegaan dat partijen eerst besprekingen voeren en dat het vaststellen van het gebrek, oorzaak van de zichtbaar geworden schade, meestal geen eenvoudige zaak is.

Wanneer het gebrek wordt aangenomen, in rechte (na een procedure voor de bevoegde rechtbank) of in feite (wanneer een akkoord wordt bereikt tussen bouwheer en aannemer) kan je aanspraak maken op een schadevergoeding, die meestal de minwaarde zal aanduiden. Herstelmogelijkheden zijn meestal niet meer mogelijk of niet in verhouding met het gebrek.

De gebreken die bij pleisterwerken in aanmerking worden genomen zijn even klassiek als constant: niet haakse uitvoering van de neggen aan de ramen, muurhoeken die niet haaks werden uitgevoerd, muren die niet vlak maar golvend werden uitgevoerd, muren die concaaf werden uitgevoerd.

Er zijn echter een aantal toleranties op de bepleistering. De dikte van het pleisterwerk is meestal ondergeschikt aan andere eisen zoals loodrechte stand, vlakheid, enzovoorts…

Wanneer geen nominale dikte is voorgeschreven moet je uitgaan van de gemiddelde dikte, rekeninghoudend met toelaatbare afwijkingen in min, met name een afwijking van 2 mm voor bepleisteringen met een nominale dikte begrepen tussen 6 en 10 mm. Verder een afwijking van 20% van de nominale dikte voor bepleisteringen met een nominale dikte groter dan 10 mm. Meestal zullen de concave delen duiden op dikteafwijkingen buiten de toleranties.

Ook voor de vlakheid bestaan er toleranties of toelaatbare afwijkingen: bij normale een afwerkingsgraad, metende met een lat van 20 cm is dit 2 mm. Wanneer je meet met een lat van 2 meter is dit 5 mm.

Bij een speciale afwerkingsgraad, metende met een lat van 20 cm is dit 1,5 cm. En metende met een lat van 2 meter is dit 3,0 mm.

Meestal zullen de golvende delen duiden op vlakheidsafwijkingen buiten de toleranties.

Tenslotte moeten de hoekafwijkingen uitdrukkelijk overeengekomen zijn, omdat een hoek in principe altijd haaks uitgevoerd moet worden.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Pleisterwerken

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

9 dingen die je moet weten over pleisterwerken


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/234/schadevergoeding-voor-slecht-afgewerkt-pleisterwerk/