Kan je lening verhuurwoning inbrengen?

Vraag

Ik heb nog geen woning of lening. Ik ga een woning kopen en die verhuren. Hiervoor ga ik een lening aan. Kan ik deze lening inbrengen bij de belastingen?

Antwoord

Greet Van Criekingen van BNP Paribas Fortis legt uit: "Door de zesde staatshervorming worden de fiscale voordelen van een lening voor de financiering van een woning toegekend door:

  • het bevoegde Gewest gedurende de periode dat de gefinancierde woning kwalificeert als de “eigen” woning;
  • de federale Overheid gedurende de periode dat de gefinancierde woning kwalificeert als een “niet eigen” woning.

"Tenzij er specifieke sociale of beroepsredenen kunnen ingeroepen worden waardoor de gefinancierde woning niet betrokken kan worden door de eigenaar, kwalificeert een verhuurde woning als een “niet-eigen” woning."

"Indien de aankoop gefinancierd wordt door een woonkrediet dat gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving en met een looptijd van minstens 10 jaar, kunnen de kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering van het langetermijnsparen. Er zijn diverse beperkingen van toepassing:

  • enkel de kapitaalaflossingen die betrekking hebben op de eerste ontleende schijf van maximaal 75.270 € komen in aanmerking;
  • het bedrag aan kapitaalaflossingen dat kan genieten van de federale belastingvermindering onder het langetermijnsparen is afhankelijk van de hoogte van het netto belastbare beroepsinkomen, maar kan nooit hoger zijn dan 2.260 € per kredietnemer-eigenaar;
  • in combinatie met andere fiscale voordelen voor woonkredieten of individuele levensverzekeringen kan een bijkomende beperking van toepassing zijn.

"De belastingvermindering bedraagt 30 % van de fiscaal in aanmerking komende kapitaalaflossingen. Bij een gemeentebelasting van 8 % kan het effectieve fiscaal voordeel voor de kapitaalaflossingen onder het langetermijnsparen oplopen tot 632 € per kredietnemer-eigenaar en per jaar."

"Een verhuurde woning genereert belastbare onroerende inkomsten. Indien de woning verhuurd wordt aan particulieren is het belastbaar onroerend inkomen gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 1,40. De interesten van een krediet ter verwerving van de woning kunnen in aanmerking genomen worden voor de gewone interestaftrek, en worden daardoor in aftrek gebracht van het belastbaar onroerend inkomen. De interesten van een krediet ter financiering van een verhuurde woning kunnen aldus een fiscaal voordeel opleveren tegen het marginaal belastingtarief, dat kan oplopen tot 50 %. Voor het bekomen van de gewone interestaftrek worden geen voorwaarden gesteld met betrekking tot de hypothecaire waarborg, noch met betrekking tot de looptijd van het krediet."

Beantwoord door: Barbara Dewulf , Focus Housing

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer