livios logo

Schadevergoeding voor laattijdig indienen bouwaanvraag

Vraag

Onze architect heeft veel te laat (3 maanden) de bouwvergunning aangevraagd. Erger nog, hij beweert dat hij deze ingediend had op 12 oktober 2000, maar wij kregen van de bouwdienst van Mechelen te horen dat ons dossier pas werd ingediend op 26 januari (dit staat op de aanvraag). Dit brengt met zich mee dat de aannemer van de ruwbouw onmogelijk kan beginnen. Mogen we de architect schadevergoeding vragen omdat we toch 3 maanden langer moeten huren dan voorzien of staan we nergens?

Antwoord

Advocaat Mark Huygen (vragenpanel) bevestigt dat het indienen van het bouwdossier tot de taak van de architect behoort, en zelfs in de architectenovereenkomst vervat is.

De architect moet deze overeenkomst naar goed vermogen uitvoeren en moet bijgevolg ook tijdig het bouwdossier indienen. Maar er stelt zich in deze zaak vooral een bewijsprobleem. Je moet immers de contractuele tekortkoming van de architect bewijzen. Werd er hierover een overeenkomst afgesloten? Kan je met andere woorden bewijzen dat de bouwaanvraag in de periode oktober 2000 moest ingediend worden?

Je haalt verder aan dat de aannemer bovendien niet op tijd kan beginnen. Dit is een beetje vreemd gezien je al een aannemingsovereenkomst afsloot zonder bouwvergunning op zak.

Als je los daarvan kan bewijzen dat de architect het bouwdossier laattijdig heeft ingediend, kan je hem uiteraard aanspreken voor deze vertraging. Want er is je immers de kans ontnomen om eerder met de bouwwerken te starten. Toch adviseert Mark Huygen jullie een bespreking met jullie architect te beleggen. Het bouwdossier heeft een slechte start genomen en dit kan de onderlinge relatie verzuren. Water in de wijn zal in dit geval het beste smaken.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwpartners

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

13 dingen die je moet weten over bouwpartners


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/321/schadevergoeding-voor-laattijdig-indienen-bouwaanvraag/