livios logo

Moet nieuwbouwappartement verplicht gekeurd worden op brandveiligheid?

Vraag

Mag een nieuw gebouwd appartementsgebouw van 15 eenheden bewoond worden zonder keuringsverslag veiligheid door brandweer?

Antwoord

We vroegen het voor je aan Debbie Melissas van Clabots Advocaten:

"De keuring door de brandweer is in se niet wettelijk verplicht. Ze is nochtans belangrijk. Het kan een hulpmiddel zijn om na te gaan of de bouwpromotor u een gebouw geleverd heeft met daarin wettelijk verplichte installaties of installaties die men bij levering van het gebouw redelijkerwijze zou mogen verwachten (zie evenwel ook het lastenboek) (brandslang, eventueel rookdetectoren, brandwerende deuren, brandblusapparaten, vereisten inzake nooduitgang, ...). Dit is te controleren middels een brandweerverslag.

Deze keuring kan ook van belang zijn bij het aangaan van een blokpolis, immers kan de verzekeraar ook bepaalde eisen stellen inzake brandveiligheid. Alweer niet verplichtend, maar het kan van invloed zijn op uw verzekerbaarheid. 

Bij een schadegeval, kan de eerdere keuring van de brandweer ook een licht doen schijnen op een zorgvuldig beheer en uitrusten van het gebouw in functie van brandveiligheid. Het hoeft geen betoog dat men dus proactief oog moet hebben voor brandveiligheidsmaatregelen. 

De brandweer zal onder meer nakijken :

 • Hoe zit het met de branddetectie-installatie (detectoren, drukknoppen, sirenes, centrale ? norm NBN S 21-100 – ARAB art. 52 10)?
 • Rookkoepels in orde?
 • Evacuatieverlichting voorhanden?
 • Zijn er sprinkelinstallaties aanwezig?
 • Brandkleppen?
 • Evacuatieplan aanwezig? Blusmiddelen?
 • Is er contact met de meldkamer?
 • Is de bouwkundige compartimentering oké?
 • Zijn detectie- en alarmsysteem voorhanden en in orde?
 • Kan de brandweer zich toegang verschaffen? Vaak is dat al bij het uitreiken van de bouwvergunning/omgevingsvergunning afgetoetst en zelfs als voorwaarde gesteld;
 • Keuring brandblussers;
 • Brandhaspels worden best ook jaarlijks nagekeken hoewel dit niet verplicht is."
Beantwoord door: Debbie Melissas, Clabots Advocaten

Advocaten en Bemiddelaars Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Beveiliging en videofonie

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/33407/moet-nieuwbouwappartement-verplicht-gekeurd-worden-op-brandveiligheid/