livios logo

Afbraak halfopen bebouwing van buur: rechten en gevolgen voor ons?

Vraag

Onze buren gaan hun woning afbreken (HOB, tegen ons huis aangebouwd). Zij zijn niet van plan er terug een huis op te zetten, maar dit te gebruiken als tuin (buren wonen in een huis nog een perceel verder). Wij hebben twee vragen:

1. Wij zijn ongerust over de stabiliteit van ons huis. Ons (gerenoveerd) huis dateert van eind 19de eeuw en heeft beperkte fundering en bevindt zich in poldergrond. Wat zijn onze rechten om de consequenties na afbraak qua stabiliteit in vraag te stellen? Wat kunnen wij de buren vragen om dit potentieel probleem te voorkomen?

2. Wat zijn de plichten van onze buren ivm afwerking van onze zijgevel die nu plots vrijkomt, na afbraak?

Antwoord

We lieten advocaat Mark Huygen los op uw vragen:

"1. Voor wat betreft de stabiliteit van uw woning :

Kijk in de eerste plaats na of er een stedenbouwkundige vergunning is verleend voor de afbraak van de woning van uw buur. Mogelijk zijn hierin voorwaarden vermeld. Best kan u tevens laten onderzoeken of er geen stabiliteitswerken moeten uitgevoerd worden ter voorkoming van schade.

U kan best uw buur uitnodigen om op tegenspraak (dus in aanwezigheid van beide partijen) een plaatsbeschrijving voor aanvang van de afbraakwerken op te maken. U kan een fotodossier opstellen waarin de toestand van uw woning wordt vastgelegd met aanvulling van opmerkingen over de bestaande toestand van uw pand.

Indien er daarna, dus na afbraak,  schade zou optreden kan u deze makkelijk aantonen en bewijzen. Uw buur kan daarvoor verantwoordelijk gesteld worden.

2. Betreffende het bloot komen te liggen van uw gevel:

Een pasklaar antwoord is er niet te geven daar de configuratie van de panden niet gekend is door de beperkte vraagstelling. U zal moeten nagaan of er sprake was van een gemene muur. Indien beide gebouwen zijn opgetrokken op eigen perceelsgrens en de buitenmuren van elk perceel zelfdragend zijn, zou  er geen sprake van gemene muur kunnen zijn.

In dat geval dient u zelf in te staan voor de bescherming van uw gevel (isolatie/waterisijpeling enzovoort). Edoch, iedere muur die dient tot scheiding tussen gebouwen, tot aan de minst verheven dak, wordt vermoed gemeen (mandelig) te zijn. Dit vermoeden is opgenomen in art. 654 BW). Dit vermoeden kan evenwel bestreden worden.

Aangezien de mandeligheid plichten met  zich meebrengt kan elk van de mede-eigenaars aangesproken worden wegens fout of nalatigheid op voet van art. 1382 e.v. BW, en wegens ondermeer de lasten tot herstelling en onderhoud (art. 665 BW). 

Doordat uw buur zijn woning afbreekt en niet wederopbouwt geeft hij zijn recht prijs op de gemene muur. Indien u kan aantonen dat u hierdoor schade ondergaat, kan u deze verhalen op uw buur.

Best kan u op voorhand onderhandelen over de bescherming van uw gevel na afbraak en nadat deze is komen bloot te liggen."

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Bouwregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/33600/afbraak-halfopen-bebouwing-van-buur-rechten-en-gevolgen-voor-ons/