Mag veiligheidscoördinator de werf stilleggen?

Vraag

Wij zijn aan het bouwen en hebben een veiligheidscoördinator die aangesteld is door de bouwfirma. De coördinator is tweemaal langs geweest op de werf en heeft een aantal veiligheidspunten opgelijst in verband met de veiligheid. De vermelde aannemer doet hier echter niets aan alsook de bouwfirma. Is het de functie van de veiligheidscoördinator om de werf stil te leggen of is het melden in het verslag zijn enige functie?

Antwoord

"De veiligheidscoördinator kan enkel advies geven en kan geen werf stilleggen. Enkel een architect of technische inspectie kan een werf stilleggen. Als bouwheer is het zeer belangrijk om bij het contract de taken van de veiligheidscoördinator samen met de taken van de bouwheer te bespreken en op papier te zetten. Let op: een aannemer heeft ook een preventieadviseur binnen zijn eigen bedrijf. Dit zijn niet de taken van coördinatie veiligheid, welzijn en gezondheid. Ga in overleg met de bouwfirma, de aannemer met eventueel de veiligheidscoördinator erbij en maak duidelijk afspraken."

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer