livios logo

Hoe vloerverzakking in nieuw appartement aanpakken?

Vraag

Sinds een tijdje hebben meerdere eigenaars opgemerkt dat de vloeren in de appartementen verzakken. Dit bij een nieuwbouwappartement uit 2016. Het doet zich zowel bij de laminaat en plinten voor, als bij de keramische tegels, waarbij er zich een opening vormt tussen de vloer en plint van enkele mm tot 1 cm. De aangebrachte kitting komt los. Dit zowel in de privéappartementen als in de algemene delen (hal).

Opbouw van de vloer:

  • vloerplaat in gewapend beton
  • aan de bovenzijde geïsoleerd met een vlottende chape (13mm)
  • rustend op een isolerende uitvullaag van 5cm en een akoestische laag van 5mm polyethyleenschuim.
  • Laminaat en tegels kleven aan de vliegende chape. Bij laminaat is nog een ondervloer aangebracht van 2 mm.

Zeker aan de hoeken rond het raam kan je het laminaat indrukken, en komt de kit los.

1. Wat is de oorzaak? Is dit een verborgen gebrek/bouwtechnisch probleem? Of is dit normaal zoals de bouwheer zegt (zetten van gebouw)?

2. Wat zijn de normen, tolerantiewaarden van verzakkingen (bij PUR-vloerisolatie)?

3. Waar kun je als particulier deze bouwtechnische info verkrijgen zodat je met de juiste informatie de bouwpromotor (bouwheer) kunt aanschrijven?

4. Wat zijn mogelijke oplossingen?

 

Vloerverzakking laminaat

Vloerverzakking tegels

Vloerverzakking hal (algemeen deel)

Antwoord

Het komt volgens architect-expert Paul De Maesschalck veel voor dat een gesporen PUR-isolatie aanleiding geeft tot verzakking van de vloerlagen erboven. "Immers, nadat PUR uitgehard is, ondergaat die nog een krimp. Als men te snel na het spuiten van de PUR aan de afwerking van de vloer doorwerkt, dan heeft de PUR zijn krimp nog niet gehad en gaat dus het geheel zakken als die krimp dan toch nog optreedt." 

"Dit is een gekend probleem bij alle expansieve isolatiematerialen, ook bij PIR en bij XPS (geëxpandeerd polystyreen). Indien platen gemaakt worden van deze isolatiematerialen, dan blijven die enige tijd op de werf van de fabriek staan en duurt het sowieso even voor ze op de werf geleverd en verwerkt werden. Ter plaatse gespoten PUR heeft deze wachttijd niet tussen productie en verwerking, dus moet men een aantal dagen wachten. Hoe lang precies kan ik niet terugvinden in mijn documentatie."

"Dat de hoeken meer inzakken, kan te maken hebben met het feit dat de PUR-laag daar iets dikker gespoten werd, waardoor er meer inkrimping kan voorkomen. Of er normen over bestaan kan ik evenmin terugvinden. Waar wel normen over bestaan is een tolerantie over het peil en de vlakheid van dekvloeren (chape), doch die zijn zeer ruim. Zo mag men 12 mm afwijken over een afstand van 3 tot 6 m tot het referentiepunt." 

"De juiste bouwtechnische info kan je bij het WTCB terugvinden, maar of je er als particulier aan kan geraken is maar de vraag. Best is een expert onder de arm te nemen om dit samen te bekijken en na te gaan of een zaak tegen de bouwpromotor al dan niet haalbaar is."

"Oplossingen zijn er niet echt, behalve het herplaatsen van de plinten, want eens de krimp is opgetreden moet het verschijnsel zich gaan stabiliseren. Vloeren uitbreken, chape aanvullen en nieuwe vloeren plaatsen zal nooit aanvaard worden door een gerechtsdeskundige of een verzekeringsexpert omdat de herstelkosten hiervoor niet in verhouding staan tot het nadeel van een vloer die iets lager zit dan aanvankelijk voorzien."

"Uiteraard, dit alles in de veronderstelling dat het wel degelijk met het krimpen van de PUR-isolatie te maken heeft! Andere mogelijke oorzaken van het opentrekken van de voeg tussen de plinten en de vloer zijn het te sterk doorbuigen van een betonplaat of een betonbalk, vocht in de ondergrond, verzakkingen van funderingen, …  Er moet zeker nagegaan worden of dit niet aan de oorzaak kan liggen, want dan spreken we over een gans ander probleem, dat dan wel degelijk moet aangekaart worden ten opzichte van de bouwpromotor."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/34254/hoe-vloerverzakking-in-nieuw-appartement-aanpakken/