livios logo

Vergunning nodig voor uitgraven kruipkelder?

Vraag

Ik heb in 2017 een huis gekocht maar niet zonder slag of stoot. De kruipkelder werd uitgegraven met als gevolg dat er veel water binnenkomt via laterale infiltraties. Daarvoor heb ik een lekdedectie laten uitvoeren. De verbouwingen werden gedaan door een architect. Deze heeft de woning op zijn beurt verkocht en ik heb het huis op mijn beurt van de persoon gekocht die van die architect gekocht had.

Nu bleek dat er een gerechtsexpertise was geweest op die woning zonder dat ik daarvan weet. Nu probeer ik op mijn beurt deze verkoper te pakken te krijgen om te achterhalen of er een vergunning of een meldingsplicht nodig was om deze kruipkelder uit te graven aangezien de persoon die toen de eigenaar was een architect was.

Het is een catastrofe want de cementering die gebruikt werd, kan de waterdruk niet aan en na zoveel jaar is de volledige kelder aangetast. In de zomer zag ik enkel salpeterzuren en zei de makelaar dat er geen problemen waren met de kelder, enkel aan de trap ter hoogte van de kelder was een kleine vochtinfiltratie.

Wie kan mij zeggen of die architect toen een vergunning moest aanvragen of zeer zeker een meldingsplicht had? Ik weet ondertussen dat de regio met veel grondwater te kampen heeft. Ik woon in een zijstraatje dat naar beneden loopt, niet in overstromingsgebied maar de hoofdstraat waar mijn straatje een aftakking van is, is wel effectief overstromingsgebied. Is er dan geen verplichte vergunning of meldingsplicht nodig? 

Antwoord

Of de werken vergunningsplichtig, meldingsplichtig, of vrijgesteld van vergunning waren hangt af van de aard van de werken die werden uitgevoerd. Het feit dat de gewezen eigenaar architect was, heeft hier geen enkele impact op. 

De vergunningsplichtige handelingen staan beschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Een aantal van deze verplichte vergunningsplichtige handelingen werden door de Vlaamse regering vervangen door een verplichte melding.

Het is onmogelijk een correct antwoord op deze vraag te verschaffen, zonder duidelijkheid welke werken exact werden uitgevoerd. Verder stelt zich uiteraard de vraag m.b.t. de leer van de verborgen gebreken. Indien er verborgen gebreken zijn, waarvan jouw verkoper kennis had, dient hij jou hiervoor te vrijwaren. Een vordering hierop gebaseerd, dient wel binnen korte termijn te worden gesteld. 

Beantwoord door: Peter Henriksen, elegis– Huybrechts, Engels, Craen & vennoten
Meer beantwoorde vragen over Kelder

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35077/vergunning-nodig-voor-uitgraven-kruipkelder/