livios logo

Mag gemeente rooilijn twee keer aanpassen?

Vraag

Mijn vraag gaat over een weg die in het bezit is van de gemeente. Mijn huis staat op een verkaveling van 1932, hier zijn de plannen nog van terug te vinden. Het huis is gebouwd in 1948. Welnu in 1962 is de rooilijn ongeveer 3 meter opgeschoven, en is er 3 meter onteigend. Met als doel de weg te verbreden en de aanleg van een fietspad links en rechts van de weg.

Deze weg en fietspaden zijn sinds 1964 een feit. Er ligt tussen het fietspad en de rooilijn nog een onverhard stuk van een meter (eigendom van de gemeente dus). Nu zijn er in het aanpalend dorp wegenwerken begonnen, in het verlengde van mijn straat, waarbij de rooilijn verlegd is, en er grond verkocht is aan de gemeente en/of onteigend, met als doel de weg te verbreden.

De kans is reëel dat mijn gemeente dit voorbeeld gaat volgen. Kunnen ze voor een tweede keer onteigenen met als doel de rooilijn nog eens op te schuiven? Zodoende de weg te voorzien van volledig afgescheiden fietspaden. Dus eigenlijk op een periode van minder dan 60 jaar, 2 keer te onteigenen voor quasi hetzelfde doel.

Antwoord

De rooilijn is de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. De rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Bij ontstentenis van een rooilijnplan, is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. 

Het gewest en de gemeenten kunnen de onroerende goederen vereist voor de realisatie van de rooilijnplannen verwerven door onteigening in het algemeen belang. Er is mij geen wettelijk beletstel gekend dat gedeeltelijke onteigening per definitie uitsluit indien er in het verleden reeds een gedeeltelijke onteigening heeft plaatsgevonden. 

Beantwoord door: Peter Henriksen, elegis– Huybrechts, Engels, Craen & vennoten
Meer beantwoorde vragen over Bouwregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35161/mag-gemeente-rooilijn-twee-keer-aanpassen/