Mag architect dreigen met werken stil te leggen?

Vraag

In de overeenkomst bouwheer-architect was een factuur voorzien bij het indienen en bekomen van de bouwvergunning. De twee voorziene facturen zijn binnen de twee weken betaald. De architect rekende ook nog twee tussentijdse facturen aan, die wij betwistten en ook niet betaalden.

Daarover stuurden we hem een aangetekende brief met motivatie dat we de in de overeenkomst (door de architect opgesteld en getekend) bepaalde voorwaarden correct naleefden. Hij is ook contractueel aangesteld als veiligheidscoördinator. Tot slot is er ook een contract om het EPB-verslag op te stellen.

Nu dreigt hij met de werken stil te lagen leggen met als reden 'een werf zonder veiligheidscoördinator'. Kan dit zo maar?

Antwoord

Er staat te weinig informatie in je vraag voor architect Kristina Elsen om deze eenduidig te kunnen beantwoorden. Daarom geeft ze je volgend advies: Een architect en een veiligheidscoördinator zijn twee aparte actoren met aparte regelgeving en contracten op een bouwplaats. Het is zeer belangrijk voor een bouwheer om goede informatie te krijgen vooraf en de besproken contracten op te maken met alle actoren.

Zeer belangrijk in je architectuurcontract:
   – Uitdrukkelijke melding van welke werken wel/niet tot de opdracht behoren
   – Voorbehoud regelgevingen EPB en VC (veiligheidscoördinator)

Indien je de architect en een veiligheidscoördinator door één en dezelfde persoon laat uitvoeren, heb je belangenvermenging. De architect is naar een veiligheidscoördinator toe verplicht om er op toe te zien dat er een veiligheidscoördinator aangesteld is (enkel werken <500m²  bruto werkoppervlaktes beschreven in KB TMB). En het doorgeven van alle relevante documenten, informatie en verslagen aan de VC.

Een architect kan een werf stilleggen als er geen veiligheidscoördinator aangesteld is (met een contract). Ook een aannemer mag geen werken uitvoeren als er geen VC aangesteld is en moet werken onderbreken.

Als de architect jou een ereloon aanrekent waarmee je het niet eens bent, bv. omdat hij het werk niet of slecht heeft uitgevoerd, en een regeling in der minne onmogelijk blijkt, kan je kiezen voor een arbitrageregeling via de Orde van Architecten. Kan een architect zomaar een einde maken aan zijn opdracht? Niet zomaar, maar als je hem niet tijdig betaalt, kan hij de werken wel laten stilleggen.

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer