livios logo

Buren gebruiken servitude meer dan nodig. Kan dit?

Vraag

Ten westen van mijn huis loopt een servitude om de eigenaars van weilanden de mogelijkheid te bieden om naar achter te kunnen rijden. De servitude komt achter mijn tuin ook tegen de tuin van mijn buurman. Nu heeft mijn buurman achteraan zijn tuin een opening gelaten zodat zijn buurman deze servitude ook gaat gebruiken om door de tuin van mijn buurman te rijden langs de servitude. Alhoewel beide buren de mogelijkheid hebben om langs straat weg te rijden, wordt deze servitude meer gebruikt dan nodig vind ik. Nu heeft de buur van een huis verder zijn inrit langs de straat zelfs afgesloten zodat iedereen die bij hem moet zijn langs de servitude rijdt.

De servitude of weg is volgens het kadaster eigendom van Defensie. Daarom krijg maar weinig respons van de gemeente. Ik heb een foto bij gevoegd waar jullie misschien een beter zicht over hebben.

Print toegestuurd gekregen door de gemeente van het kadaster.

Antwoord

Het bijzondere aan deze situatie is het feit dat de erfdienstbaarheid van overgang zou lopen over de eigendom van een derde.

Een erfdienstbaarheid is gevestigd ten voordele van een erf, het heersend erf. De eigenaar van een perceel waarop een erfdienstbaarheid gevestigd is, het lijdend of dienend erf, kan steeds optreden tegen iemand die gebruik maakt van de erfdienstbaarheid zonder hiertoe gerechtigd te zijn. Aangezien je niet de eigenaar bent van het lijdend erf staat deze optie niet voor jou open.

Het meest aangewezen is om de eigenaar van het lijdend erf aan te manen op te treden tegen het onrechtmatig gebruik van de erfdienstbaarheid door een derde.

Een piste die je vervolgens kan bewandelen is de eigenaar van het lijdend erf aan te spreken dat hij, door niet op te treden tegen het onrechtmatig gebruik van de erfdienstbaarheid door personen die hier niet toe gerechtigd zijn, een fout begaat (art. 1382 B.W.).

In dit geval moet je de fout, de schade en het oorzakelijk verband bewijzen. Dit is een zware bewijslast.

Een andere mogelijkheid is dat je de eigenaar van het lijdend erf en/of de buren aanspreekt omdat, door het onrechtmatig gebruik van de erfdienstbaarheid toe te laten dan wel onrechtmatig gebruik te maken van de erfdienstbaarheid, zij burenhinder veroorzaken (art. 544 B.W.).

In dit geval moet je geen fout bewijzen maar enkel het bovenmatig karakter van de hinder. De hinder overstijgt met andere woorden de hinder die voortvloeit uit een gewone burenrelatie. Ook het bewijs van het oorzakelijk verband wordt versoepeld. Je moet enkel aantonen dat de schade toerekenbaar is aan de persoon of personen die je aanspreekt.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35201/buren-gebruiken-servitude-meer-dan-nodig-kan-dit/