Mag ik zelf EPB-verslag opstellen?

Vraag

Mijn zoon gaat verbouwen met een architect die uiteraard een EPB-verslaggever aanstelt. Kan/mag ik als preventieadviseur arbeidsveiligheid zelf het EPB opstellen voor mijn zoon?

Antwoord

EPB is een contract tussen de aanvrager omgevingsvergunning , dus de bouwheer en de EPB verslaggever. De architect heeft enkel de verplichting objectieve informatie te geven aan de bouwheer.

Voor EPB-verslaggever zijn er verschillende erkenningsvoorwaarden
  - over een geschikt diploma beschikken 
  - een opleiding volgen aan een erkende opleidingsinstelling (min 95 uur)
  - verklaring van erewoord ondertekenen
  - slagen in een examen

Een EPB-verslaggever is ook verplicht jaarlijks permanente vorming te volgen. Een EPB-verslaggever mag ook geen EPB-verslag opmaken voor eigen projecten.

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer