livios logo

Kan gemeente kunsthaag weigeren?

Vraag

Wij bezitten een nieuwbouw hoekperceel, waar (net buiten de kavelgrens) een 'haag' staat. Deze 'haag' staat op het openbaar domein van de gemeente, net naast het voetpad. Deze haag is dus niet van ons en staat niet op ons eigendom. Het is een zeer dunne haag, die ook in de winter zijn bladeren verliest en dus geen volledige privacy biedt (wat wij wel wensen).

In de verkavelingsvoorschriften staat dit: "Algemeen principe is dat ter hoogte van de kavelgrenzen een afsluiting dient gerealiseerd te worden als levende haag van maximaal 2 meter (evt. ondersteund door paal en draad). De afsluitingen langs het openbaar domein (woonerven) en in de voortuinstroken dienen gerealiseerd als levende haag van maximaal 0,9 meter hoog (evt. ondersteund door paal en draad) of als baksteenmuur van maximaal 0,6 meter hoog (uitzondering wordt gemaakt voor brievenbuselementen waar deze hoogteberekening niet geldt). Zijgevels gesitueerd langs de rooilijn (vb. ingeval van hoekpercelen) kunnen worden beschouwd als een kavelgrens. Draadafsluitingen zijn enkel toegestaan tussen 2 private kavels en voorbij de voorbouwlijn van de hoofdvolumes."

Wij vroegen ons nu af of de gemeente een kunsthaag kan weigeren? Er zijn percelen in de straat die erica-matten (een soort bruine gevlochten bamboe) gebruiken om privacy te krijgen. Dit zijn matten die aan de draadafsluiting worden vastgemaakt (net zoals een kunsthaag). Aangezien wij dit niet mooi vinden en graag wat groen willen, hadden wij aan een kunsthaag gedacht. Dit als 'groene variant' op de bamboe bekleding. Momenteel staan er enkel van die erica-matten tussen twee grenzende private verkavelingen, dus nergens op de grens met een openbaar domein.

Aangezien er in de voorschriften staat dat het een 'levende haag' moet zijn tussen het perceel en het openbaar domein, vragen we ons af of de gemeente dit kan verbieden. Een levende haag dien je natuurlijk goed te onderhouden, brengt beestjes met zich mee en moet je vaak 50 cm van de grens planten. Dit zorgt ervoor dat wij 50 cm plus de dikte van de haag zullen verliezen in onze tuin.

Voorbeeld kunsthaag

Antwoord

Je stelt dat de verkavelingsvergunning een levende haag voorziet, maar dat er zich net buiten de kavelgrens ook een levende haag bevindt. Op basis van de verschafte informatie lijkt aldus aan de verkavelingsvoorschriften te zijn voldaan. 

De vraag die je stelt is of je op je eigen perceel nog een kunsthaag kunt zetten. Aanplantingen zijn normaal niet vergunningplichtig, maar dient het veldwetboek te worden gevolgd. Een kunsthaag is echter geen aanplanting waardoor hier niet op kan worden teruggevallen. Ook open afsluitingen kunnen zonder vergunning worden geplaatst, maar een kunsthaag is dit evenmin. 

Allerhande andere tuinconstructies zijn ook vrijgesteld, maar kunnen gemeentes steeds andere / strengere regels uitvaardigen. Het lijkt ons in dit geval dus aangewezen om aan de hand van de lokale wetgeving na te gaan of een kunsthaag zonder vergunning kan worden geplaatst. 

Beantwoord door: Peter Henriksen, elegis– Huybrechts, Engels, Craen & vennoten
Meer beantwoorde vragen over Afsluiting

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35296/kan-gemeente-kunsthaag-weigeren/