livios logo

Welke voorwaarden voor plaatsen buitenunit airco?

Vraag

Mijn buur wenst een airco te plaatsen. Wat zijn de wettelijke voorwaarden waaraan hij zich moet houden i.v.m. het plaatsen van de buitenunit?

Antwoord

Zolang de airco installatie geen drie meter boven de nok van het dak uitsteekt maakt deze deel uit van de lijst van handelingen opgesteld door de Vlaamse Regering waarvoor geen vergunning is vereist (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is). 

Lokale wetgeving kan wel steeds strengere voorwaarden opleggen.

Beantwoord door: Peter Henriksen, elegis– Huybrechts, Engels, Craen & vennoten
Meer beantwoorde vragen over Koeling

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35362/welke-voorwaarden-voor-plaatsen-buitenunit-airco/