livios logo

Bestaan er wetten voor hoogte hagen?

Vraag

Mijn buren hebben een groene beukenhaag geplant op 50 cm van de lage afsluiting. Die groeit reeds tot boven de 3 m en komt tot aan de rooilijn, haaks op een gewestweg. Een tweede rode beukenhaag evenwijdig met de baan, is reeds hoger dan 1m40 en groeit tot 40 cm voorbij de rooilijn, wat dan in combinatie met de groene beukenhaag zeer hinderlijk en een gevaarlijke toestand teweeg brengt als ik vanuit mijn oprit op de gewestweg wil rijden. Bestaan er wettelijke bepalingen van de afmetingen (hoogte, dikte, breedte)?

Antwoord

Regels met betrekking tot afsluiting van eigendommen en afstand voor beplantingen vinden we terug in het Veldwetboek van 7 oktober 1886. Hagen die niet gemeenschappelijk zijn, dienen op een halve meter van de scheidingslijn tussen de erven worden geplant. Omtrent de hoogte van hagen zijn er geen regels. 

Wel kan je uiteraard steeds trachten terug te grijpen naar de algemene regels omtrent rechtsmisbruik, burenhinder, etc. indien je van oordeel bent dat deze haag jou overmatig/disproportioneel hinder veroorzaakt.

Beantwoord door: Peter Henriksen, elegis– Huybrechts, Engels, Craen & vennoten
Meer beantwoorde vragen over Afsluiting

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35370/bestaan-er-wetten-voor-hoogte-hagen/