livios logo

Hoe huurwaarborg terugkrijgen voor onvergunde studio?

Vraag

Ik huur een studio maar door omstandigheden moet ik verhuizen. Met akkoord van de eigenaar mocht dit met 1 maand opzeg. Nu had hij mij bij het huren van de woonst mijn bewijs van waarborg niet gegeven. Ik ging naar de gemeente omdat ik in mijn leefgedeelte geen raam heb, en ook geen watermeter in mijn woonst maar bij de buren. Ik kreeg een e-mail waarin staat dat de woonst niet vergund is. Maar de verhuurder heeft ze wel laten registreren op my Web. Hoe kan dit dan?

Ik zou niet de eerste zijn die hij de waarborg niet terug geeft omdat ze geen bewijs van betaling gekregen hebben. Kan ik hier iets tegen doen?

Mail van gemeente over vergunning

Antwoord

Je kan bij de gemeente onderzoek laten doen naar conformiteit van de woning. De Vlaamse Wooncode dient toegepast te worden. Je moet dus een klacht indienen bij de burgemeester van jouw gemeente tegen de toestand van het pand.

De burgemeester zal na jouw klacht een onderzoek laten instellen. Indien je het daarna  niet eens bent met de beslissing van de burgemeester (wel geschikt) kan je nog beroep aantekenen bij de Minister. 

In zoverre de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard kan je de nietigheid van de huurovereenkomst vorderen bij de Vrederechter van de woonplaats. Ongeschiktheid is vanaf 15 strafpunten ingevolge technisch verslag conformiteitsonderzoek. Onbewoonbaar is het pand wanneer het gebreken vertoont die de veiligheid- of gezondheidsrisico’s inhouden.

Elke woning die ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard wordt opgenomen in de Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing. In geval de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, zal dit aanleiding geven tot de relatieve nietigheid van de huurovereenkomst.

In dat geval kan je terugbetaling vorderen van de betaalde huur. De Vrederechter kan matigen en eventueel  minwaarde toekennen op voet van de vastgestelde tekortkomingen. In dat geval heb je recht op gedeeltelijke terugbetaling van de huurgelden over de gehele periode van huur ( ex tunc).

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Huurregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35475/hoe-huurwaarborg-terugkrijgen-voor-onvergunde-studio/