Maximale termijn afgifte postinterventiedossier?

Vraag

Wij kochten een eenheid in een appartementsblok van 14 eenheden. Alles werd in het kader van de Wet-Breyne afgehandeld. De voorlopige oplevering gebeurde in augustus 2017.

Zelfs na herhaaldelijk aandringen van zowel syndicus als wijzelf bij de aannemer blijven wij nog steeds op onze honger zitten. De opmerkingen op de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen zijn nog steeds niet afgewerkt. Hoe kunnen wij hem dwingen dit op te maken en af te geven of wie kunnen we daarvoor verantwoordelijk stellen? De architect, aannemer, ...? Wat is de maximale termijn van afgifte van het postinterventiedossier?

Antwoord

Het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen vermeld geen termijn voor overdracht van een PID. Je kan wel aannemen dat een Post InterventieDossier overgedragen wordt op een redelijk termijn na een oplevering.

Ook andere actoren hebben hier invloed op:

  • aannemers die een as-built dossier opmaken
  • EPB verslaggever -  EPC heeft een termijn (1 jaar na oplevering of bewoning en bij een verbouwing 5 jaar na de aanvraagdatum)

Het is ook de bouwheer die mede verantwoordelijk is voor aanleveren van alle documenten. Je kan blijven aandringen.

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer