livios logo

Hoe kwestie stedenbouw aanpakken?

Vraag

In 2001 kregen wij de vergunning voor de bouw van een appartementsgebouw met drie appartementen. Bij de bouw viel het ene appartement (duplex met drie kamers) nogal groot uit. We beslisten om van de ene kamer een studio van 29 m2 te maken. Deze werd tot nu toe verhuurd (1 x 13 jaar en 1 x 3 jaar) zonder dat er een opmerking kwam van de gemeente.

Bij de nieuwe verhuring op 1 oktober 2019 kreeg de huurster bij inschrijving in de gemeente te horen dat ze alleen een voorlopige inschrijving in het bevolkingsregister kreeg en ze weldra zou dienen te vertrekken wegens illegale bewoning.

Ik vroeg uitleg bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente. Hieruit blijkt dat de minimum toegelaten oppervlakte voor bewoning 80 m2 is en er geen studio's toegestaan zijn. De studio kan ook niet geregulariseerd worden en het gebouw dient in zijn oorspronkelijk staat hersteld volgens de bouwplannen. Kan de studio in de toekomst niet meer verhuurd worden en dient de pas verhuisde huurster terug een andere woonst te zoeken?

Antwoord

Een ingewikkelde kwestie, waar wij ook niet meteen pasklaar antwoord op kunnen bieden. Je kan best advies inwinnen bij een raadsman om te bekijken wat je nog kan ondernemen.

antwoord van gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Verbouwregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

10 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35591/hoe-kwestie-stedenbouw-aanpakken/