livios logo

Moet je minst belastende servitudeweg gebruiken?

Vraag

Wij hebben een nieuwbouwwoning gekocht waarbij rechts een vier meter brede servitudeweg loopt vanaf onze oprit en door onze tuin. De tuin is mooi aangelegd met gras en het immokantoor verzekerde ons dat de weg niet meer door de boer werd gebruikt sinds de bouw van de woning. Ook omdat hij nog een paar andere toegangswegen heeft tot zijn velden.

Op de dag dat wij de akte hebben getekend, heeft de boer met zijn tractor over het gazon gereden. Er zijn nu twee sporen zichtbaar en op de servitudeweg lagen overal modderklonters. Ongeveer dertig meter verder grenst de grond van de boer aan de openbare weg. Is de boer verplicht om de minst belastende toegang tot zijn grond te gebruiken? Indien niet, kan ik van hem eisen dat hij telkens de modderklonters zelf moet verwijderen?

Antwoord

De wet voorziet een erfdienstbaarheid voor een ingesloten perceel. De eigenaar daarvan moet zich inderdaad via de minst schadelijke weg een weg banen naar een ontsluiting. Waarom vindt de boer plots dat dat via jouw perceel kan? Waren er voordien sporen in die zin op het perceel waar te nemen? Lees je er iets over in jouw eigendomsakte?

Want de wijze van gebruik doet er mogelijks, maar in een eerste instantie weinig toe indien deze erfdienstbaarheid bovendien zelfs ooit conventioneel werd gevestigd. Indien de boer dit gegeven blijft herhalen, geef ik jou de raad om binnen het jaar (verjaringstermijn) een eigendomsvordering in te stellen en te vragen dat men zich jouw eigendom niet langer aanmatigt, beter dan dat je het perceel eigengereid afsluit.

Advocaten en Bemiddelaars Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Regelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35603/moet-je-minst-belastende-servitudeweg-gebruiken/