livios logo

Elektrische verwarming behouden of vervangen?

Vraag

Wij hebben onlangs een vrijstaand huis gekocht, gebouwd in 1985. Hierbij had men toen gekozen voor elektrische vloerverwarming (5 matten) en een houtkachel. Zelf hebben we al gezocht wat de gevolgen zijn van deze elektrische verwarming, maar je wordt overrompeld over de verschillende voor- en nadelen en welke acties te ondernemen om de kosten van de verwarming te drukken.

Wat is volgens jullie het beste dat we kunnen doen? De elektrische verwarming vervangen door centrale verwarming met radiatoren, zonnepanelen, ...?

Antwoord

Een eerste vraag is: wil je deze oude verwarming nog behouden of vervangen? De verwarming behouden en oplossingen zoeken om de dure factuur naar beneden te krijgen, kan door de woning erg goed te isoleren. Dat is sowieso een toekomstgerichte oplossing en zal ook het comfort binnen sterk doen toenemen.

Hou er rekening mee dat er nu al doelstellingen zijn voor waar je woning in 2050 aan moet voldoen: de BENOvatie. Volg dus zeker minstens deze richtlijnen als je nu gaat isoleren. Anders heb je in de toekomst nog een verplichte en dan dure verbouwing aan je broek. 

Ga je isoleren in stappen (bv. eerst het dak, en enkele jaren later de gevel, enz.) dan zal de besparing in het begin niet groot zijn, en blijven de verwarmingsfacturen dus navenant hoog. Dat maakt deze oplossing in dit geval minder interessant. 

Alternatief is om het verwarmingssysteem nu te vervangen. De vloerverwarming kan je dan echter niet hergebruiken, deze werkt immers enkel op elektriciteit. Wil je dus opnieuw vloerverwarming, dan zal de vloer eruit moeten. Erg ingrijpend, maar gezien jullie de woning net gekocht hebben misschien wel hét moment om dit te doen, al was het maar dat je dan de nieuwe vloerafwerking volgens jouw smaak en wensen kan kiezen. Het nieuwe systeem werkt dan met buisjes waar warm water door loopt, dus als je nadien van warmteopwekker wisselt (bv. eerst een gascondensatieketel, en later een warmtepomp), kan je de vloerverwarming zelf blijven gebruiken. Alternatieven zijn ofwel radiatoren, ofwel wandverwarming. 

Weet verder dat we naar een fossielvrije toekomst gaan, waar dus geen stookolie of gas meer gebruikt zal worden voor verwarming. Woningen zullen ofwel aansluiten op een warmtenet (maar dat zal waarschijnlijk enkel in dicht bebouwd gebied zijn zoals een stad, zodat die grote investering ook over erg veel afnemers kan worden afgeschreven), ofwel met een warmtepomp werken. Zeker dat laatste vraagt een verwarming op lage temperatuur. En dus een goed geïsoleerd huis. 

Jullie woning zal, gezien de elektrische verwarming, al geïsoleerd zijn. In vergelijking met andere woningen uit 1985 een stuk beter, maar voor een warmtepomp of voor de BENOvatie-doelen zal dit niet volstaan. Om het samen te vatten:

Tussen nu en 2050 zal de woning sowieso goed geïsoleerd moeten worden. De verwarmingskosten drukken door de woning zeer goed te isoleren is een goede optie. Je kan dan later kiezen voor een systeem op lage temperatuur. Al is later best niet te lang, want je blijft natuurlijk wel direct elektrisch verwarmen.

De andere piste is vandaag het verwarmingssysteem te vervangen. Maar hou dan nu best al rekening met de latere geïsoleerde toestand, toch zeker bij de dimensionering van de warmteopwekker. 


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35613/elektrische-verwarming-behouden-of-vervangen/