livios logo

Kan gemeente bijkomende parkeerplaatsen eisen?

Vraag

In '92 dient de bouwpromotor een dossier in voor een appartementsgebouw (14 appartementen en 14 garages). Het gebouw is opgedeeld in quasi spiegelbeeld: 7 appartementen links en 7 rechts. Eind '92, na goedkeuring van de plannen, wordt het gebouw opgetrokken. MAAR de bouwpromotor voert volgende wijzigingen door: rechts deelt hij een groot appartement op in 2 kleinere en links maakt hij van 2 kleinere één groot appartement en deelt hij een aangevraagd groot appartement op in 2 kleinere. Ook bouwt hij maar 12 ondergrondse garages i.p.v. 14. Daarnaast zijn er ook nog wijzigingen aan buitenramen, -deuren en terrassen.

Na verkoop van alle appartementen dient hij een regularisatiedossier in (aug '93) dat door de gemeente niet wordt aanvaard aangezien hij van 14 naar 15 appartmenten ging en naar 12 i.p.v. 14 garages. De gemeente beweert de weigering ter kennis van de bouwpromotor te hebben gebracht maar noch de gemeente, noch de bouwpromotor brengt deze beslissing ter kennis van de eigenaars (alle appartementen krijgen echter wel een huisnummer, KI enz.).

In de loop der jaren veranderen meerdere (ook gewijzigde) appartementen van eigenaar zonder voorbehoud van de gemeente. Wanneer er in 2016 wil overgegaan wil worden tot de verkoop van een (gewijzigd) appartement, wordt dit wel als 'bezwaard met een bouwovertreding' aangemerkt door de gemeente. Wat leidt tot annulatie van de verkoop.

Voor het bekomen van een regularisatie eist de gemeente de opmaak van volledig nieuwe plannen én (zich baserend op een parkeerreglement van 2015) de aanleg van vier bijkomende parkeerplaatsen bovengronds. De VME duidt een architect aan en brengt de bestaande situatie van het gebouw op plan inclusief de inplanting van de parkeerplaatsen zoals geëist door de gemeente.

Technisch rijzen er voor de aanleg van de parkeerplaatsen problemen gezien de ondergrond (nutsleidingen) en hinder voor aanpalende bewoners. Het dossier wordt niet ingediend en dus blijven de appartementen niet vergund. Kan in deze de gemeente, gezien er nooit een PV of iets dergelijks is opgemaakt (het gebouw is ook niet gelegen in een ruimtelijk beschermd gebied), eisen dat er bijkomende parkeerplaatsen worden aangelegd?

Antwoord

Zonder kennis van de onderliggende documenten is het niet mogelijk een sluitend advies te geven. De inbreuken en de toestand dateren van meer dan 25 jaar geleden. Er is al een poging tot regularisatie gedaan maar om niet vermelde redenen werd de aanvraag niet ingediend. Je kan best jouw dossier met de nodige stukken voorleggen voor een advies.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Wonen in een appartement

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35658/kan-gemeente-bijkomende-parkeerplaatsen-eisen/