livios logo

Kan je keuring elektrische installatie verlengen?

Vraag

Op 8/5/2018 werd er een keuring opgemaakt. Bij start verkoop vragen we steeds een keuring aan. De woning is nu toegezegd voor verkoop en zal op 2/12/2019 getekend worden waarbij de akte zal plaatsvinden in april 2020. Er zijn door de verkopers geen wijzigingen meer aangebracht en de kopers kopen deze woning in de huidige staat.

Bij renovatie zullen ze dan ook de aangegeven opmerkingen vernieuwen en zelf een herkeuring laten uitvoeren. Kan de termijn voor herkeuring vanaf april 2020 nog met een periode van 1 jaar verlengd worden zodat de kopers de nodige aanpassingen kunnen doen alvorens een herkeuring aan te vragen?

Antwoord

De kopers dienen binnen de 18 maanden na de datum van de akte aan de inbreuken voldaan te hebben. Dit dient bevestigd door een (nieuw) conform keuringsverslag.

Indien men noodgedwongen wenst af te wijken van deze termijn dient men een gemotiveerde afwijking aan te vragen bij FOD Economie dienst energie.

opgemaakt keuringsverslag bij start verkoop woning

Beantwoord door: Bart Stroobants, OCB
Meer beantwoorde vragen over Elektriciteitsinstallatie

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

9 dingen die je moet weten over elektriciteitsinstallatie


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35665/kan-je-keuring-elektrische-installatie-verlengen/