livios logo

datum kadasterbrief

Vraag

De dag dat je de kadasterbrief ontvangt en betaalt, betaal je dan voor het voorbije jaar of voor het komende jaar?

Antwoord

We vermoeden dat je met het woord “kadasterbrief” op een aanslag in de “onroerende voorheffing” doelt. De onroerende voorheffing heeft in principe immers het kadastraal inkomen van een onroerend goed als grondslag.

Welnu, elke aanslag in de onroerende voorheffing is verbonden aan een welbepaald aanslagjaar, dat duidelijk vermeld staat op het aanslagbiljet.

Inzake onroerende voorheffing valt het aanslagjaar samen met het inkomstenjaar.  Bij wijze van voorbeeld: de onroerende voorheffing aanslagjaar 2019 wordt geacht een belasting te zijn op het kadastrale inkomen van 2019.  Meer nog, de onroerende voorheffing is over het gehele kadastrale inkomen verschuldigd door degene die op 1 januari van het aanslagjaar belastingplichtige was (meestal: eigenaar, vruchtgebruiker, enz … van het betreffende onroerend goed), zelfs indien het onroerend goed in de loop van dat jaar verkocht wordt.  In zulke gevallen kan de verkoper-belastingplichtige wel laten bedingen in de koopovereenkomst dat de koper de tegenwaarde van de onroerende voorheffing voor het gedeelte van het jaar nà de koop-verkoop, ten laste neemt.  Maar dit een privé-afspraak die de fiscus of de belastingdienst niet aanbelangt.

Dit alles staat ook los van het tijdstip van verzending van het aanslagbiljet, en van de betaling van de onroerende voorheffing.  Daarvoor gelden aparte termijnen.  Het is niet uitgesloten dat een aanslagbiljet voor het aanslagjaar 2019 nog in 2020 verstuurd wordt of zelfs later.

 

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35668/datum-kadasterbrief/