livios logo

Kunnen ze mij zomaar uit huurwoning zetten?

Vraag

Ik ben een alleenstaand invalide en ben erkend bij het FOD. Ik huur mijn woonst al 6 jaar. Nu krijg ik te horen dat ze de woning gaan afbreken. Ik zou een half jaar krijgen. Ik heb een gewoon contract van 3/6/9. 

Ik kan echt op die paar maanden geen borg ofzo bij elkaar sparen. En het bedrag lenen wil ik niet. Dan moet ik mij in de schulden werken door hun. Kan ik hier geen schadevergoeding voor krijgen? Ze wilden me iets laten tekenen waarop stond dat niemand schadevergoeding kon eisen. Dat heb ik geweigerd. Ik heb gezegd dat ik hierover wou nadenken.

Antwoord

Zonder kennis van jouw contract kan louter advies gegeven worden op basis van de huurwet. De huurwet voorziet opzegtermijnen. Kijk aldus na aan de hand van jouw huurovereenkomst of de gedane opzeg correct aan jou werd betekend. 

Het is niet duidelijk of je een aangetekend schrijven hebt ontvangen waarin opzeg wordt gedaan. Evenmin is vermeld in welke periode de opzeg werd gedaan. Hoe dan ook; je vermeldt een termijn van zes maanden. 

De wettelijke opzegtermijn voor de verhuurder is inderdaad zes maanden. Dit is een redelijke en wettelijke termijn waarin de huurder wordt geacht te kunnen uitkijken naar een ander pand. De wet voorziet verlenging van de huur wegens buitengewone omstandigheden. De huurder dient zich dan te wenden tot de Vrederechter.

Het feit dat je geen borg kan opsparen voor nieuwe huurovereenkomst is geen buitengewone omstandigheid die jou zou toelaten de opzegtermijn van zes maanden te laten verlengen. Je kan via het OCMW tussenkomst vragen om de huurwaarborgsom te bekomen. Het feit dat je invalide bent lijkt evenmin een buitengewone omstandigheid. 

De verhuurder kan op elk ogenblik opzeggen indien hij de woning zelf gaat betrekken en moet dan geen schadevergoeding betalen. De verhuurder kan ook opzeggen op het einde van elke driejarige periode voor het uitvoeren van belangrijke werken en moet dan evenmin een vergoeding betalen.

Indien hij opzegt zonder motief dient hij wel een schadevergoeding te betalen. De vergoeding bedraagt zes maanden indien de opzegging gedaan wordt op het einde van de tweede driejarige periode en 9 maanden indien de opzegging wordt betekend op het einde van de eerste driejarige periode.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Huurregelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35669/kunnen-ze-mij-zomaar-uit-huurwoning-zetten/