Hoe moet je werf afsluiten?

Vraag

Hoe moet een werf afgesloten zijn? Is het voldoende om een oranje of blauwe plasticfolie van 120 cm hoog te plaatsen (zoals dit gedaan wordt op plaatsen waar er een put gegraven is langs de baan) of is het verplicht om de werf af te sluiten met ijzeren werfhekken?

Antwoord

Er is geen enkele verplichting de werf af te sluiten met bouwhekken. De risicoanalyse geeft een beeld van de belangrijkste risico’s en de preventiemaatregelen die opgenomen moeten worden in het VGP dat de aannemers opstellen om de veiligheid van hun eigen personeel te verzekeren. Ook in het VGP dat de veiligheidscoördinator opstelt, worden de maatregelen geadviseerd om de veiligheid van alle betrokkenen op de bouwplaats te vrijwaren.

Bij het bepalen van de werfinrichting en werfuitrusting moet rekening gehouden worden met de planning van de uit te voeren werken. Het totaal aantal bouwvakkers tegelijk op de werkvloer, de werfketens, werfnutsvoorzieningen, heftoestellen,  opslag bouwmaterialen,  de beschikbare plaats,...  Ook de bereikbaarheid, straatsituatie, toegangen, bepalen mee het type werfafsluiting.

Binnen het kader van zijn burgerlijke aansprakelijkheid heeft de aannemer er alle belang bij de bouwplaats duidelijk af te bakenen. De veiligheidscoördinator moet ook voldoende aandacht besteden aan de afsluiting van de bouwplaats: KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Bijlage III. 18.a: De omgeving en de omtrek van de bouwplaats dienen te worden gemarkeerd en te zijn omgeven door afzettingen, zodat zij duidelijk zichtbaar en als zodanig herkenbaar zijn.

wat betekent dat de toegang tot de bouwplaats moet afgesloten zijn voor onbevoegden

  • met een pictogram:  'verboden voor onbevoegden',
  • tekst:  'verboden op het werk te komen'
  • en door de fysieke afbakening van het terrein met signalisatielint, oranje netten, bakens, piketpalen, met planken, enz.

Indien nodig plaatst men bouwhekken (fysieke afbakening). Als er een natuurlijke of materiële afbakening aanwezig is die de toegang tot de bouwplaats op een afdoende wijze belet, zoals een bestaande muur, haag of tuindraad, hoeven er op die plaats geen bijkomende maatregelen genomen te worden.

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer