PID: kan ik dit laten wijzigen?

Vraag

Ik heb een PID gekregen voor een nieuwbouw appartement, dat het volgende omvat:

  • lijst van de aannemers, die er werken hebben uitgevoerd.
  • de oorspronkelijke plannen van de architect (geen constructieplannen), die niet as-build zijn
  • een algemene brochure over veiligheid (met o.a. wat moet ik doen als ik in mijn vinger snijd)
  • een algemene brochure over onderhoud gebouwen (met o.a. een zwembad dat er niet is).

De opsteller van het PID wil hier niets meer aan veranderen. Wat kan ik doen?

Antwoord

Volgens de oplijsting van de inhoud van dit PostInterventieDossier is dit PID toch onvolledig. Het postinterventiedossier PID kan voor gedwongen mede-eigendom aan de syndicus toevertrouwd worden (bvb. in appartementsgebouwen). Dit deel van het postinterventiedossier heeft betrekking op de gemeenschappelijke delen van het bouwwerk.

Dit kan enkel als de vereniging van de mede-eigenaars uitdrukkelijk beslist om de taken en de verplichtingen in verband met het postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen. 
•  het postinterventiedossier bevindt zich op het kantoor van de syndicus;
•  het kan aldaar kosteloos door iedere belanghebbende worden geraadpleegd,
•  wanneer de beslissing van de vereniging van de mede-eigenaars om het postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen in de statuten opgenomen is,
weet de notaris dat er een postinterventiedossier is en waar het zich bevindt;
•  bij de verkoop van een appartement beperkt de overdracht van het postinterventiedossier tussen de opeenvolgende eigenaars zich tot de overhandiging van het deel van het dossier dat betrekking heeft op dat appartement.

Hiernaast wordt er een beperkt PID opgemaakt voor elk appartement:
  - as-plan appartement
  - keuringen en leidingplannen die enkel betrekking hebben op het appartement  (elektriciteit/drinkwater)
  - EPB: EPC van het appartement en bijhorende EPB-documenten (na nieuwbouw of energetische verbouwing)
- indien elk appartement een eigen verwarming/warm water heeft: technische informatie en gebruiksaanwijzingen
- alle nuttige informatie die logisch bij het appartement hoort 
- ventilatieunit gebruiksaanwijzing + eventueel gemeten debieten (gebouw met bouwaanvraag na 1 jan 2016 verplichte ventilatieverslaggeving)
- luchtdichtheidsmeting  
- keuken: toestellen
- een gebouwreglement

Een PID is eigenlijk een gebruiksaanwijzing, een onderhoudsboekje van je appartement, ook voor latere verbouwingswerken en afbraakwerken. Een PID is ook nooit af en kan nadien door de eigenaar van het appartement aangevuld worden.

Praktisch: indien deze documenten niet doorgegeven worden

Een koper mede-eigendom kan enkel terecht bij de opdrachtgever van de bouwwerken = de bouwheer. Deze is de enige aan te spreken persoon. Na overdracht van het volledige gebouw kan je enkel via de vergadering mede-eigenaars een PID verder laten aanvullen of bij de verantwoordelijke personen de ontbrekende documenten opvragen.

Naast de veiligheidscoördinator is ook de bouwheer mede verantwoordelijk voor het aanleveren van alle documenten.

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer