Veiligheidscoördinator nodig bij zelfbouw?

Vraag

Ik ga mijn huis zelf bouwen. Heb ik hiervoor een veiligheidscoördinator nodig?

Antwoord

Ja, je hebt een veiligheidscoördinator nodig. Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.

Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.
Worden aanzien als aannemers:

  • alle personen die activiteiten uitoefenen tijdens de uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk
  • ook onderaannemers - keurders - metingen ventilatiedebieten - levering bouwmaterialen als de bouwmaterialen worden geplaatst - enz ...

Een privépersoon die zelf werken uitvoert wordt echter niet beschouwd als een aannemer. Voor kleine werken indien er max. 1 aannemer (zonder onderaannemers) werken uitvoert is het de preventiedienst van de aannemer die een veiligheidsplan opmaakt en de richtlijnen opvolgt.  Een Post InterventieDossier moet altijd opgemaakt worden.

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer