Moeten wij PID krijgen bij voorlopige oplevering?

Vraag

Bij de voorlopige oplevering in juni 2020 was het PID nog niet klaar volgens de aannemer. Dit werd dan ook vermeld als opmerking bij de voorlopige oplevering. We zijn nu november en hebben nog steeds niets ontvangen. De aannemer heeft alle handleidingen van de CV, afzuiging, automatische garagepoort enz. meegenomen omdat die volgens hem in het PID thuishoren. Hoeveel tijd heeft hij na de voorlopige oplevering om dit te overhandigen? Ik ben bang dat hij dit bij de definitieve oplevering pas wil overhandigen nadat de waarborg is vrijgegeven en er dus geen drukkingsmiddel meer is moest het dossier niet volledig zijn. Het betreft de nieuwe woning van mijn dochter in Beerzel.

Antwoord

Het postinterventiedossier is het dossier dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen bevat waarmee bij eventuele
latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk. Het wordt opgemaakt door de aangestelde veiligheidscoördinator verwezenlijking met de documenten die hij van de verschillende actoren moet krijgen.

Volgens de regelgeving TMB draagt de veiligheidscoördinator verwezenlijking, bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering van de werken, het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers (de persoon die de veiligheidscoördinator aanstelde met een contract). De overdracht wordt vastgesteld in een proces-verbaal (document dat ondertekend wordt door de 2 partijen) dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd.

De aannemer is verplicht alle medewerking te verlenen, ook alle documenten te overhandigen die opgevraagd worden voor de samenstelling van het PID. Indien er documenten ontbreken, kan dit vermeld worden in het PV van oplevering en een redelijke termijn opgesteld worden in afspraak met de verschillende actoren.

Indien het bouwproject valt onder de regelgeving < 500 m² werkoppervlakte is ook de architect mee de opdrachtgever en medeactor in de aanstelling (met verplicht contract). Hij kan hier ook de aannemer op zijn verplichtingen wijzen voor het afgeven van het as-built dossier aannemer.

Bij bouwplaatsen met 1 aannemer (ook onderaannemers worden aanzien als 1 aannemer) is er geen verplichting voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator. Hier is deze aannemer verplicht de opdrachtgever de nodige informatie te verstrekken over de risico's eigen aan die werken. Hier is het bouwheer-opdrachtgever die de verplichting heeft zelf het postinterventiedossier op te stellen of deze te laten opmaken door een derde.

Beantwoord door: Kristina Elsen, Kristina Elsen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer