Mag buurman tuinpanelen laten staan?

Vraag

De buurman heeft tuinpalen gezet aan de straatkant van 2m hoog, waardoor ik niks zie bij het naar buiten rijden. Hij heeft 2 bouwvergunningen gekregen met aanpassingen dat de eerste anderhalve meter moet gehalveerd worden tot 1m om mijn zicht niet meer te belemmeren. Hij weigerde. De vrederechter heeft ook geen oplossing gebracht. Wat kan ik nog meer doen? Wetten zijn wetten. Ik dacht dat iedereen zich aan de wet dient te houden, maar de buurman blijkbaar niet.

Antwoord

Ik vermoed dat de procedure voor de Vrederechter louter een oproeping in verzoening betrof en dat er geen verzoening is tot stand gekomen in de zitting. De Vrederechter kan alsdan geen vonnis vellen en komt aldus niet tot uitspraak. Je buur staat heus niet boven de wet. Informeer op de gemeente naar de vergunning en eis je rechten op. Je kan wel degelijk je buur dwingen om aan te passen.

Beantwoord door: Mark Huygen, Huygen Advocaten

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer