Verkoop ouderlijke woning

Vraag

Wij zitten met drie erfgenamen van het ouderlijke huis. Kan een erfgenaam een hoger bod weigeren dan de geschatte waarde van het huis? Reden van weigering: haar zoon wil het zelf kopen aan de geschatte waarde, maar tussen de geschatte waarde en het bod zit teveel verschil voor de twee andere erfgenamen.

Antwoord

Iedereen mag het verweer voeren wat men wil. Indien er geen akkoord is, zal gerechtelijk om gedwongen verkoop met vereffening en verdeling moeten worden gevraagd, wat uitmondt bij een door de rechtbank aangestelde notaris en desgevallend zelfs in de openbare verkoop van het pand.

Beantwoord door: Astrid Clabots, Clabots Advocaten

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer