livios logo

Scheidingsmuur bij twee halfopen nieuwbouwwoningen

Vraag

Vraag van: Erwin Bergmans Bij het optrekken van onze nieuwe woning (HOB) werden wij geconfronteerd met volgend probleem: Onze toekomstige buurman gaat er niet mee akkoord dat onze aannemer zowel onze als zijn scheidingsmuur gezamenlijk optrekt. Hij geeft er namelijk de voorkeur aan dat zijn aannemer om technische en financiële redenen de betonfundering zelf zou gieten én eveneens de scheidingsmuur aan zijn kant zou optrekken. Hij weigert alleszins een overname indien onze aannemer de muren toch gelijktijdig zou optrekken. Naar zijn zeggen (en "hij heeft de rechtsspraak aan zijn kant"?) zou hij eerder een derde muur op zijn terrein kunnen laten optrekken en ons een schadevergoeding aanrekenen voor de strook waarop de tweede muur is geplaatst door onze aannemer. Aangezien onze bouw reeds is gestart en de buur naar zijn zeggen ten vroegste in november zal beginnen (momenteel beschikt hij nog niet over een definitieve offerte noch bouwvergunning!) zullen wij in afwachting nog geruime tijd met een zijmuur zitten met een dikte van één snelbouwsteen van 14 cm, wat zeker niet bevorderlijk zal zijn tijdens de komende winterperiode (vochtdoorslag - schade aan bepleistering - bevriezen van leidingen, ...). De aannemer heeft wel voorgesteld om de vrijstaande muur met plastic te bekleden maar wij zijn niet overtuigd dat dit voldoende bescherming zal bieden. Ook riskeren wij misschien een verzakking wanneer de graafwerken voor zijn onderkeldering en fundering zullen uitgevoerd worden aangezien onze woning op een vloerplaat wordt gebouwd. Graag hadden wij uw visie gekend over de houding van onze buur en of hij inderdaad kan eisen dat de beide muren apart worden opgetrokken, indien mogelijk gefundeerd op jurisprudentia.

Antwoord

Advocaat Mark Huygen uit Bilzen stelt dat dit een vrij complex probleem is, dat eigenlijk alleen maar beoordeeld kan worden aan de hand van het volledige dossier. Kennelijk wil je buur de muur niet overnemen en heb jij de wachtgevel ‘overgebouwd’ zoals dit wel meer gebeurt. Je buur kan dus geen woning bouwen met één enkele muur. De rechtspraak waarnaar je buur verwijst, wordt niet aangeduid. Je mag je hierdoor dan ook niet laten overtuigen. Jij kan als eerste bouwer alleen maar tot schadevergoeding gehouden zijn, wanneer door jouw bouwwerk burenhinder ontstaat. Het optrekken van een wachtgevel valt daar duidelijk niet onder. Maar zoals eerder gesteld is een duidelijk antwoord afhankelijk van de concrete situatie op het terrein. Daarom laat je je best door je raadsman informeren aan de hand van het complete dossier. Het systeem van de twee afzonderlijke muren is tegenwoordig wel gangbaar. Ieder richt dus zijn eigen muur van 14 cm op eigen kosten op. Zo verkrijg je een gemeenschappelijke muur zonder de noodzaak van een overname. Het valt dan wel aan te raden dat je dit antwoord op papier zet. Landmeter Jan De Wael heeft een andere visie op de zaak. Aangezien je buur pas veel later begint te bouwen, kan je misschien met hem overeenkomen dat hij de muur aan jouw zijde met voorrang laat optrekken van het moment dat hij zijn bouwvergunning heeft. Misschien kunnen er ook afspraken gemaakt worden rond termijnen. Als de andere muur te lang onbebouwd blijft, kan er misschien toch schade ontstaan en dus sprake zijn van schadeloosstelling. Jan De Wael is landmeter-expert en tevens ook webmaster van de website van de Belgische landmeters. Een antwoord op je vraag vind je ook terug op deze website www.landmeter.be

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Regelgeving

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/586/scheidingsmuur-bij-twee-halfopen-nieuwbouwwoningen/